PGE chce pobić Energę. Zbuduje największą farmę solarną w Polsce - 16 tys. paneli słonecznych na 10 hektarach

Jak dotąd największą farmę fotowoltaniczną w Polsce miała Energa. PGE ma ambitny plan, by zdeklasować spółkę z Gdańska. Porozumiała się w tym celu z Grupą Azoty.
Zobacz wideo

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol podpisały dzisiaj list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE Energia Odnawialna. Instalacja o mocy 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh w najbardziej prawdopodobnym wariancie będzie produkowała czystą energię na własne potrzeby Grupy Azoty Siarkopol.

Będzie to największa farma solarna w Polsce, deklasująca obecnego rekordzistę, farmę w Czernikowie k. Torunia zbudowaną przez gdańską Energę. Partnerzy nie wykluczają dalszego znaczącego rozwoju projektu, w formule wspólnego przedsięwzięcia.

Będzie to pierwsza w Polsce instalacja fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego. Dzięki umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE, Siarkopol uzyska dostęp do czystej i ekologicznej energii na bardzo korzystnych warunkach

- wyjaśnił prezes PGE Henryk Baranowski.

Elektrownia fotowoltaiczna powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol na terenie świętokrzyskiej gminy Osiek. Według wstępnych planów, do końca 2019 r. zostanie zawarta umowa uszczegóławiająca warunki współpracy, a elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r.

Budowa instalacji fotowoltaicznej, a przede wszystkim zawarte porozumienie stanowią nową jakość współpracy spółek z udziałem kapitału Skarbu Państwa. Mamy bowiem do czynienia ze skutecznym połączeniem rekultywacji terenów pogórniczych z budową nowoczesnego przedsięwzięcia zwiększającego proekologiczny potencjał energetyczny kraju

- powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego.

Ekologia i pieniądze

Obydwie strony porozumienia wskazują na aspekt ekologiczny przedsięwzięcia, podkreślając, że dzięki farmie solarnej możliwe będzie zmniejszenie tzw. śladu węglowego w działalności typowej dla Grupy Azoty. Prezes Siarkopolu Trajan Szuladziński zwrócił ponadto uwagę na potencjalne korzyści dla regionu wynikające z wpływów podatkowych, które ma zapewnić instalacja.

PGE Energia Odnawialna nie wyklucza, że w kolejnych latach - biorąc pod uwagę zasób gruntów posiadanych przez Siarkopol - partnerzy dobudują kolejne elektrownie PV o łącznej mocy nawet kilkudziesięciu megawatów, tym razem w formule wspólnego przedsięwzięcia (spółki), z opcją wykorzystania możliwości oferowanych przez aukcyjny system wsparcia. W ramach współpracy GK PGE rozważa również wyposażenie elektrowni PV w magazyn energii. Mógłby on być wykorzystywany jako bufor dopasowujący produkcję instalacji do zapotrzebowania Grupy Azoty Siarkopol lub jako zapasowe źródło zasilania.

Dzięki współpracy największych w Polsce grup: energetycznej oraz chemicznej powstanie pierwsza w Polsce elektrownia PV, która będzie sprzedawać energię elektryczną bez wsparcia w postaci aukcji czy zielonych certyfikatów. Dzięki takim inwestycjom nie tylko zwiększamy udział OZE w naszym kraju, dostosowując się do wytycznych polityki klimatycznej UE, ale i przyczyniamy się do transformacji energetycznej polskiej gospodarki

- podkreślił p.o. prezesa PGE Energii Odnawialnej Arkadiusz Sekściński.

Grupa PGE wytwarza 43 proc. produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42 proc.) w Polsce oraz 25 proc. ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9 proc. krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40 proc. powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25 proc. klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30 proc. odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

Zobacz wideo
Więcej o: