Polska z drugim największym w UE spadkiem cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych spadły w drugiej połowie ubiegłego roku o 2,5 proc. rok do roku. Według unijnej agencji statystycznej, to drugi największy spadek w całej UE.
Zobacz wideo

Polska odnotowała drugi największy spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej spadek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w II poł. 2018 r. - o 2,5 proc. r/r (w walucie krajowej) - po Łotwie (spadek o 4,5 proc.), wynika z danych Eurostatu.

Polska wśród liderów UE pod względem spadku cen prądu

Spadki odnotowały ponadto także Niemcy (o 1,6 proc.) i Litwa (o 0,9 proc.), Z kolei największe wzrosty cen dla gospodarstw domowych odnotowały: Cypr (19,6 proc.), Hiszpania (13,8 proc.) i Holandia (9,7 proc.), podano w komunikacie.

"Wyrażone w euro, średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w II poł. 2018 r. były najniższe w Bułgarii (10,1 euro za 100 kWh), na Litwie (11 euro) i na Węgrzech (11,2 euro), a najwyższe - w Danii (31,2 euro), Niemczech (30 euro) i w Belgii (29,4 euro)" - czytamy dalej.

Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce w tym okresie cena prądu dla gospodarstw domowych wynosiła 14 euro za 100 kWh, natomiast średnia dla UE to 21,1 euro.

"Pomiędzy II poł. 2017 r. a II poł. 2018 r. ceny gazu dla gospodarstw domowych w walutach krajowych wzrosły w 20 państwach członkowskich. Największe wzrosty zaobserwowano w Irlandii (+17,3%), w Bułgarii (+16,5%), Szwecji (+16,4% i w Rumunii (+16,3%). Z kolei spadki zanotowano w Chorwacji (-2,5%), Portugalii (-1,9%), na Węgrzech (-0,4%) i w Niemczech (-0,2%)" - napisano także w komunikacie.

Wyrażone w euro, średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych w II poł. 2018 r. były najniższe w Rumunii i na Węgrzech (po 3,5 euro za 100 kWh) oraz w Chorwacji (3,6 euro), a najwyższe - w Szwecji (12,2 euro), Danii (9,1 euro) i w Hiszpanii (8,8 euro).

Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce w tym okresie cena gazu dla gospodarstw domowych wynosiła 4,5 euro za 100 kWh, natomiast średnia dla UE to 6,7 euro.

Więcej o: