"Kuloodporni". PKO BP podnosi prognozy wzrostu PKB Polski. Ale i inflacja będzie rosnąć

Bank PKO BP zatytułował swój nowy kwartalny raport "Kuloodporni". Przedstawia w nim swoje prognozy dla polskiej gospodarki. Ogólnie ma być bardzo dobrze: jesteśmy zaskakująco odporni na zawirowania z zewnątrz i tak ma pozostać. Są jednak pewne ryzyka.
Zobacz wideo

Według ekonomistów PKO BP nasza gospodarka do tej pory wykazywała "nadspodziewanie dużą odporność na pogorszenie warunków zewnętrznych". Rosła szybciej niż się spodziewano i w najbliższym czasie ma być podobnie.

PKO BP podnosi prognozę wzrostu PKB

Eksperci banku  podnieśli prognozę wzrostu polskiego PKB na ten rok z 4,2 do 4,6 proc., co utrzyma Polskę w ścisłej czołówce krajów UE. Wzrost, po przejściowym dołku w drugim kwartale, napędzać ma popyt krajowy. I to zarówno konsumpcja prywatna, jak i inwestycje.

"Kolejne kwartały przyniosą apogeum poziomu inwestycji publicznych (szczyt absorpcji środków z UE do Polski z perspektywy 2014-2020 dopiero przed nami), a także kontynuację wdrażania nowego programu fiskalnego, który będzie wyraźnie stymulować konsumpcję" - pisze PKO BP.

Ekonomiści podkreślają, że nie można zignorować jednak pewnych ryzyk z zewnątrz, "które w dużej mierze mogą mieć zerojedynkowy wpływ na polską gospodarkę". Są to przede wszystkim: stan globalnej koniunktury (jak wojny handlowe Donalda Trumpa, czy twardy brexit, który może odjąć od wzrostu PKB w Polsce 1 punkt procentowy), skala i tempo absorpcji środków UE,  deficyt podaży pracy i jego wpływ na aktywność inwestycyjną, wynik wyborów parlamentarnych i jego wpływ na wydatki publiczne.

Wraca inflacja

"Inflacja - dotychczasowy wielki nieobecny - powrócił z dużym przytupem" - pisze PKO BP. Według banku, inflacja wyniesie 2,8 proc. rok do roku w grudniu 2019 r. wobec 1,1 proc. w grudniu 2018 r. (w kwietniu br. wyniosła 2,2 proc r/r.). Inflacja średnioroczna wyniesie - według ich oczekiwań - 2 proc. r/r w 2019 r. wobec 1,6 proc. r/r w 2018 r. W pierwszym kwartale przyszłego roku inflacja może przejściowo przekroczyć 3,5 proc., ale później zacznie wyhamowywać - szacują eksperci. Według nich jednak, przez kilkanaście kolejnych posiedzeń RPP nie powinna zmieniać stóp procentowych.