W Enerdze nadal bezkrólewie. Alicja Barbara Klimiuk została odwołana z zarządu spółki

Rada nadzorcza Energi odwołała z zarządu spółki Alicję Barbarę Klimiuk. Firma pozostaje bez prezesa. Postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko zakończyło się bez wyłonienia kandydata.
Zobacz wideo

Zarząd Energi zdecydował o powierzeniu obowiązków prezesa Alicji Barbarze Klimiuk po odwołaniu Arkadiusza Siwki w sierpniu 2018 r. Klimiuk była w składzie zarządu Energi od 1 marca 2017 r. Od początku lutego do końca czerwca 2018 r. pełniła obowiązki prezesa. Rada Nadzorcza Spółki Energa 30 maja 2019 r. powołała nowy zarząd spółki w następującym składzie, wyłączającym udział Alicji Barbary Klimiuk:

  • Grzegorz Ksepko – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
  • Jacek Kościelniak – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
  • Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych.

Nowy zarząd zaczął działać 31 maja. Nowy Prezes spółki nadal nie został wyłoniony.

Gigant bez prezesa

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Zobacz wideo
Więcej o: