Znamy założenia budżetu na 2020 r. Bezrobocie w dół, wzrost gospodarczy też

Rada Ministrów przyjęła wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby projektu budżetu państwa na 2020 r. - założyła m.in. wzrost PKB na poziomie 3,7 proc., średnioroczną inflację w wysokości 2,5 proc. oraz stopę bezrobocia rejestrowanego na koniec 2020 r. na poziomie 5,1 proc.
Zobacz wideo

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020 - dokumenty przedłożone przez ministra finansów - czytamy w w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2020 r. przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- dynamika realna PKB - 3,7 proc.;

- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 2,5 proc.;

- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej - 6 proc.;

- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw - 6,3 proc.;

- przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - 10 mln 969 tys. etatów;

- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku - 5,1 proc.;

- przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej - ok. 555 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2019 r.);

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - 106 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

Ponadto, rząd do 15 czerwca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r.

Bezrobocie dalej będzie spadać

Założenia poczynione przez rząd są konieczne, aby zaprojektować budżet państwa na 2020 r. Jako, że lepiej być mile zaskoczonym niż potem łatać dziury, założenia makroekonomiczne są z zasady raczej ostrożne. Nie jest więc wykluczone, że w 2020 r. sytuacja w Polsce będzie wyglądać lepiej niż wynika z przewidywań rządu.

Gospodarka w 2020 r. ma rosnąć wolniej niż obecnie, ale raczej nie jest to zaskoczenie. Rząd zakłada wzrost PKB o 3,7 proc. rok do roku. W 2018 r. PKB Polski wzrósł realnie o 5,1 proc., w I kwartale 2019 r. o 4,7 proc. Warto jednak wspomnieć, że w założeniach do tegorocznego budżetu rząd zapisał wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. w całym roku, tymczasem np. analitycy PKO BP prognozują obecnie 4,6 proc., a mBanku aż 5 proc.

Wygląda też na to, że m.in. jeszcze spadnie stopa bezrobocia. Rząd zakłada, że na koniec 2020 r. wyniesie 5,1 proc., dziś jest na poziomie 5,4 proc.

Średnioroczna inflacja ma wynieść w 2020 r. 2,5 proc., czyli być idealnie w celu inflacyjnym NBP. Możliwe jednak, jak przewidują np. analitycy Credit Agricole, że na początku 2020 r. wskaźnik inflacji dojdzie przejściowo do 3 proc. 

Czytaj też: Najwyższy wzrost cen na początku 2020 r. Do wszystkiego dojdzie jeszcze nowy podatek

Zobacz wideo