TXM kiepsko przędzie. Polska sieć odzieżowa zamknie w tym roku co trzeci sklep

TXM planuje sukcesywne zamknięcie mniej rentownych sklepów w Polsce i za granicą oraz osiągnięcie docelowo około 250 placówek pod koniec tego roku - poinformował p.o. prezesa spółki Bogusz Kruszyński. Na koniec I kw. 2019 r. łączna liczba placówek TXM wynosiła 375, z tego 44 za granicą.
Zobacz wideo
Łącznie z tymi zamknięciami, które wcześniej zapowiadaliśmy, chcemy zamknąć około 80 sklepów TXM w kraju i wszystkie za granicą. Myślę, że do końca lipca wygasimy naszą działalność w Rumunii i na Słowacji

- powiedział prezes Kruszyński podczas konferencji. 

Dodał, że w tym roku zapewne ok. 60 sklepów TXM uda się stosunkowo szybko zamknąć w ciągu roku, a część być może będzie musiała poczekać na wygaśnięcie umów lub ich renegocjacje. 

Zdaniem Kruszyńskiego, wraz z redukcją innych kosztów związanych z logistyką, kosztów ogólnego zarządu i zmniejszeniu budżetu reklamowego, spółka "wejdzie na drogę rentowności". 

Po zmniejszeniu liczby sklepów sprzedaż z 1 m2 wzrośnie. W naszej opinii, import dodaje do marży zawsze kilka punktów procentowych, a dzięki akredytywom [forma rozliczeń w handlu - red.], jakie mamy, jesteśmy w stanie utrzymać import na poziomie 1/3 oferty sieci

- dodał Kruszyński. Wraz z redukcją sieci ma trwać także optymalizacja asortymentowa.

Przychody XTM mocno w dół

Szacunkowa wartość łącznych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła w maju 2019 r. ok. 21 mln zł. To oznacza spadek o 33 proc. rok do roku. Od początku roku do końca maja sprzedaż wyniosła ok. 107 mln zł, tj. o 22 proc. mniej niż w takim samym okresie w 2018 r.

A już 2018 r. nie był dla Grupy TXM dobry - odnotowała stratę netto na poziomie ponad 63 mln zł, wobec ponad 36,6 mln straty rok wcześniej. Z 388 mln zł do 355 mln zł spadły przychody ze sprzedaży. 

Restrukturyzacja w TXM

Pod koniec kwietnia TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn formalnych. W maju br. w spółce została rozpoczęta restrukturyzacja w formie przyspieszonego postępowania układowego.

Intencją spółki jest, aby wszystkie zobowiązania objęte układem (te powstałe przed dniem 15 maja 2019 r.) zostały w pełni zaspokojone, częściowo w formie ich konwersji na akcje nowej emisji TXM, a częściowo w formie spłaty rozłożonej na raty

- informował wówczas TXM.

Do 20 września spółka musi przedstawić m.in.: listę wierzytelności i wierzycieli, plan restrukturyzacji i propozycje układowe. 

Jestem optymistą i myślę, że w połowie lipca będziemy chcieli już mieć tą układankę poukładaną i przedstawić wszystko w szczegółach. Sąd po otrzymaniu listy wierzycieli rozpocznie wysyłkę kart do głosowania, a jest ich około 960. Sądzimy, że ten proces głosowania nad układem może potrwać około dwóch miesięcy

- dodał Kruszyński w rozmowie z dziennikarzami. Według niego, Redan (większościowy akcjonariusz TXM) jak i Concordia (znaczący akcjonariusz) nie mają planów ewentualnego zwiększenia zaangażowania w TXM. 

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych.

Akcje tańsze o 50 proc.

Spółka XTM jest notowana na warszawskiej giełdzie od grudnia 2016 r. Od tego czasu jej akcje stracił na wartości blisko 98 proc. 

.. stooq.pl

Zobacz wideo
Więcej o: