Zaległe długi Polaków przekroczyły już 76 mld zł. Rekordzista ma do spłaty 70 mln zł!

Zaległości kredytowe i pozakredytowe Polaków wzrosły o ponad 2 mld zł w pierwszym kwartale br. i przekroczyły 76 mld zł, a liczba niesolidnych dłużników wzrosła do blisko 2,8 mln osób - wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie Biura Informacji Kredytowej. Jak zwracają uwagę autorzy raportu, niesolidni dłużnicy za swoje zaległości mogliby kupić siedem giełdowych spółek klasyfikowanych w WIG20.

Na koniec marca br. na 100 dorosłych mieszkańców kraju przypadało blisko 9 dłużników z zaległościami. Co ciekawe, zdecydowanie łatwiej na niesolidnego dłużnika trafić na zachodzie, niż na wschodzie kraju. 

.. BIG Infomonitor

Łączna kwota zaległych zobowiązań kredytowych (notowanych przez BIK) i pozakredytowych (za które odpowiedzialny jest BIG Infomonitor) wyniosła na koniec marca 2019 r. 76 011 780 554 zł. Łączna liczba osób posiadających zaległości w BIG InfoMonitor i BIK wynosi 2 798 862 i jest niższa niż suma dłużników obu baz, bo niemal 600 tys. osób się tu dubluje - czyli ma zarówno zaległości kredytowe, jak i pozakredytowe. 

O ile w BIK niesolidnych dłużników jest obecnie mniej niż rok temu i pod koniec ub.r., to w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor w trzy miesiące przybyło 33,5 tys. osób i jest już ich ponad 2,2 mln. Do BIG trafiają niepłacący m.in. rachunków za czynsz, telefon i internet, opłat sądowych, alimentów, kar za jazdę bez biletu, rat pożyczkowych czy wierzytelności windykowanych, podano.

Lista nabiera rozmiarów nie tylko z powodu rosnącego problemu z wypłacalnością Polaków, ale również dlatego, że wierzyciele częściej sięgają po tego typu formę nacisku. Choć niepłacącym może się wydawać, że kwoty do zwrotu są niewysokie, to skala problemu sprawia, że łącznie na minusie pokazują się miliardy złotych

- powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.  

Obecnie już co dziesiąte zapytanie weryfikujące wiarygodność potencjalnego klienta w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor w odpowiedzi otrzymuje informację o długu sprawdzanej osoby. Najwięcej niesolidnych dłużników wychwytują firmy pożyczkowe i telekomunikacyjne, co pokazuje, że do nich osoby z problemami finansowymi przychodzą najczęściej

- dodaje Grzelczak.

.. BIG Infomonitor

Kwota zaległości zależy m.in. od wieku niesolidnego dłużnika, najwyższe przeciętne zaległości mają osoby w wieku 45-54 lat. Dużo też zależy od tego, z jakiego powodu trafia się na listy dłużników, bo np. osoby z karami za jazdę "na gapę" średnio zalegają na kwotę 667 zł, a niesolidni "alimenciarzy" średnio (!!!) na ponad 39 tys. zł.

.. BIG Infomonitor

Rekordzistą Polski pod względem zaległości jest 62-latek z Lubelszczyzny, który ma do oddania ponad 70 mln zł. 

.. BIG Infomonitor

Zobacz wideo
Więcej o: