Składki ZUS w drodze po rekord. Od 2020 roku mogą wynieść prawie 1500 zł

Składki ZUS dla przedsiębiorców od 2020 roku będą wynosić niemal 1500 zł miesięcznie. Wzrost opłaty wynosi ok. 10 proc. Uwarunkowany jest głównie wzrostem wynagrodzeń, który jest podstawą do obliczania wymiaru składek.
Zobacz wideo

Wiadomo już jak duże składki ZUS będą płacić osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w roku 2020. Comiesięczna danina wyniesie nieco mniej niż 1500 zł i będzie o ok. 10 proc. wyższa niż obecnie. 

Składki na ZUS wzrosną

Wysokość składek można obliczyć na podstawie założeń do projektu budżetu, gdzie podano prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne. Przedsiębiorcy odprowadzają składki w wysokości 60 proc. takiego właśnie uposażenia.

A że w przyszłym roku wzrośnie ono - wedle przewidywań rządu - z 4765 zł do 5227 zł, to i podstawa obliczania wysokości składki ulegnie zwiększeniu do kwoty ok. 3135 zł - wylicza serwis ZUS.pox.pl

Przedsiębiorca będzie więc musiał odprowadzić 612 zł na składkę emerytalną (blisko 55 zł więcej), 250 zł na składkę rentową (o ok. 22 zł więcej), blisko 77 zł na składkę chorobową (niecałe 7 zł więcej) i wypadkową (ok. 52 zł, ok. 5 zł więcej). Jest jeszcze Fundusz Pracy - i w jego wypadku składka rośnie - wyniesie blisko 77 zł i będzie o niemal 7 zł większa.

Czytaj też: Przedsiębiorcy nie będą płacić składek ZUS? Rzecznik MSP apeluje, Kukiz'15 złożył projekt ustawy

Ostatni składnik daniny dla ZUS to składka zdrowotna. Jej wysokości nie możemy jeszcze obliczyć, bo wskaźnik, który ją wyznacza publikowany jest w styczniu każdego roku. Nie ma jednak wątpliwości, że składka wyniesie ok. 375 zł.

Sumując wszystkie pozycje wysokość składki dla właścicieli firm wyniesie ok. 1070 zł, co wobec ok. 975 zł, które obowiązują dziś, oznacza wzrost o niemal równe dziesięć procent. A jeśli do "koszyka" dorzucimy jeszcze obowiązkową składkę zdrowotną, to cała składka na ZUS wyniesie ok. 1445 zł - będą więc rekordowo wysokie. 

Uwagę na ten fakt zwrócił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Składki dla przedsiębiorców (z wyjątkiem zdrowotnej) wzrosną w 2020 r. o 9,7 proc.. Jak to możliwe, skoro podstawa wymiaru tych składek jest powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem, które ma wzrosnąć o 6 proc.? Otóż jest to efekt rewizji ubiegłorocznej prognozy wzrostu wynagrodzeń na 2019.

- wyjaśnił. 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest relacja prognozowanej, a nie faktycznie obserwowanej wielkości przeciętnego wynagrodzenia. Już w grudniu 2018 r. jako Federacja ostrzegaliśmy MRPiPS, że może to doprowadzić do większych wahań poziomu składek rok do roku

- dodał.

Składki na ZUS - jak oni to liczą?

Dlaczego poszczególne składki mają akurat taką, a nie inną wysokość? Tę kwestię reguluje kilka ustaw, m.in. z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W przepisach znajdziemy konkretne składowe: ubezpieczenie emerytalne to 19,52 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Składka rentowa to 8 proc. tej kwoty, chorobowa 2,45 proc., a wypadkowa 1,67 proc. Fundusz Pracy kosztuje z kolei 2,45 proc. 

Więcej o: