Żyją za niecałe 600 złotych miesięcznie. W Polsce wzrosło skrajne ubóstwo. Najnowsze dane GUS

W 2018 r. stopa ubóstwa skrajnego w Polsce wyniosła 5,4 proc., czyli o 1,1 punkt procentowy więcej w porównaniu z 2017 rokiem. - Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty - napisał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.
Zobacz wideo

Na początek wyjaśnijmy terminy jakimi posługuje się GUS. Urząd analizuje trzy rodzaje ubóstwa: skrajne, relatywne i ustawowe. Podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Kategoria minimum egzystencji wyznacza bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb. Konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Na przykład osoby, które żyją za mniej niż 595 złotych uznawane są za skrajnie ubogie. Próg ubóstwa relatywnego wynosi 810 złotych miesięcznie, a ustawowego 701 złotych miesięcznie. Poszczególne progi pokazuje poniższa tabela.

Granice ubóstwa w Polsce według GUSGranice ubóstwa w Polsce według GUS źródło: GUS

Skrajne ubóstwo wzrosło w 2018 roku

"W porównaniu z 2017 r. wzrósł zasięg ubóstwa skrajnego z ok. 4 proc. osób do ok. 5 proc. osób oraz relatywnego (z ok. 13 proc osób do ok. 14 proc osób). Wzrost ubóstwa dotyczył w większym stopniu mieszkańców wsi niż miast. Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty). Odnotowano także wzrost zasięgu ubóstwa wśród gospodarstw domowych z dziećmi" - napisano w komunikacie GUS. Na poniższym wykresie można zaobserwować, że w od 2015 roku zasięg ubóstwa spadał, a w 2014 roku ten wskaźnik wyniósł nawet 7,4 proc.

Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008 - 2018Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008 - 2018 GUS

Rośnie ubóstwo wśród osób utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych

"W porównaniu z 2017 r. wyraźnie zwiększył się odsetek osób wydających na swoje utrzymanie mniej niż zakłada minimum egzystencji wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie z niezarobkowych źródeł utrzymania innych niż emerytury i renty (o prawie 4 p. proc.). O ponad 1 p. proc. zwiększył się zasięg ubóstwa skrajnego wśród gospodarstw utrzymujących się głównie z pracy najemnej, gospodarstw rolników oraz rencistów" - wskazano w komunikacie GUS.

Zastosowanie relatywnej granicy ubóstwa na poziomie 50 proc. kwoty, którą przeciętnie miesięcznie wydają gospodarstwa domowe w Polsce umożliwia wyodrębnienie tych, których poziom konsumpcji znacząco odbiega od poziomu przeciętnego, wyjaśnił także GUS.

"Uwzględnienie tzw. granicy ustawowej wskazuje na grupę osób, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są potencjalnie uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. W analizowanym okresie zasięg ubóstwa ustawowego kształtował się na zbliżonym poziomie i wynosił ok. 11% (10,9% w 2018 r. wobec 10,7% w 2017 r.)" - czytamy dalej.

Więcej o: