W ciągu dwóch lat liczba cudzoziemców w Polsce wzrosła o ponad 30 proc. Najwięcej Ukraińców

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce osiągnęła 400 tys. osób. Prawie połowa z nich to obywatele Ukrainy.
Zobacz wideo

Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców, w ciągu dwóch ostatnich lat liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenie na pobyt długoterminowy w Polsce wzrosła o 100 tysięcy. Najliczniejszą grupą cudzoziemców z takim zezwoleniem są Ukraińcy - jest ich w Polsce 199 tys. Drugą najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce z zezwoleniem na pobyt długoterminowy są Białorusini (23 tys. osób), a trzecią - Niemcy (21,3 tys. osób). W pierwszej dziesiątce znajdują się także obywatele Rosji, Wietnamu, Indii, Chin, Włoch, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

400 tys. cudzoziemców w Polsce ma zezwolenie na pobyt. Kim są? Gdzie mieszkają?

W ostatnich dwóch latach największy wzrost liczby cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce dotyczył obywateli Ukrainy (o 72 tys. osób), Białorusi (o 9,5 tys.), Indii (o 3,9 tys.) oraz Gruzji (o 2,7 tys). Większość cudzoziemców, którzy mają takie zezwolenie, to osoby w wieku 20-39 lat (56 proc.). Są to częściej mężczyźni niż kobiety (kolejno 246,6 tys. i 153,7 tys. osób).

Cudzoziemcy posiadający ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy w Polsce mieszkają najczęściej w województwach: mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz śląskim.

Więcej o: