Egzekucja komornicza 2019. Ile komornik może zająć z wynagrodzenia, emerytury i konta bankowego?

Egzekucja komornicza jest jednym ze sposobów na odzyskanie zaległych wierzytelności. Komornik działa na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji oraz w wyniku tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. Najczęściej egzekucji komorniczej poddawane jest wynagrodzenie. Ile pieniędzy dłużnika może zająć komornik?
Zobacz wideo

Komornik nie może zająć całej wypłaty, emerytury czy renty dłużnika. Wysokość potrącenia określana jest na podstawie poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Kwota wolna od potrąceń komorniczych zależy także od rodzaju pobieranego świadczenia.

Czytaj więcej: Rząd zapowiada wzrost płacy minimalnej w 2020 r. Premier Morawiecki: "To nasze 700 plus"

Egzekucja komornicza. Ile komornik może zająć z wypłaty, emerytury i renty w 2019 roku?

W 2019 roku podniesione zostało minimalne wynagrodzenie w Polsce. Obecnie wynosi ono 2250 złotych brutto (1633 złotych na rękę) i jest o 150 złotych wyższe niż w ubiegłym roku. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w Polsce odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że komornik musi zostawić dłużnikowi przynajmniej 1633 złote z wynagrodzenia.

W przypadku dłużników, których pensja wynosi minimalne wynagrodzenie, komornik nie może zająć jakichkolwiek pieniędzy tej osoby. Po przekroczeniu 2250 złotych brutto wynagrodzenia, każda nadwyżka od tej kwoty, trafia do komornika. Do wszystkich pensji wyższych od minimalnej obowiązuje ponadto górny limit zajęcia komorniczego. Komornik może zająć maksymalnie 50 procent otrzymanego wynagrodzenia w przypadku pracy na pełen etat. W kwestiach alimentacyjnych komornik ma prawo zająć 60 procent nadwyżki pensji. Najgorszą sytuację mają dłużnicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie lub umowa o dzieło). Umowy te nie podlegają takiej ochronie, jak umowa o pracę. Oznacza to, że komornik może zająć 100 procent otrzymywanej wypłaty.

Jeszcze inaczej wyglądają kwoty zajęcia komorniczego w przypadku emerytów i rencistów. Od 2017 roku komornik może zająć tylko 25 procent najniższego świadczenia emerytalnego lub rentowego. W praktyce oznacza to, że komornik musi pozostawić 75 procent najniższego świadczenia czyli 825 złotych w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz 618,75 złoty w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Takie stawki obowiązują od marca 2019 roku.

W przypadku zajęcia środków na rachunku bankowym komornik musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę równą 75 procent minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku wynosi ona więc 1687,50 złotych. Zajęcie konta dotyczy wszystkich wpływów dokonywanych na takie konto - nie tylko wynagrodzenia.

Więcej o: