Nowy bat na dłużników. Karę za niepłacenie faktur wymierzy UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł karać sprawców zatorów płatniczych. Sejm pracuje nad projektem ustawy, która nadaje urzędnikom takie uprawnienia. Nowe przepisy mają wejść w życie na początku przyszłego roku.
Zobacz wideo

Sejm będzie głosował nad senackimi poprawkami do ustawy o zatorach płatniczych w piątek, 19 lipca. Po przyjęciu przepisów ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydenta. UOKiK będzie mógł nakładać kary, jeśli suma zaległych świadczeń przedsiębiorcy w ciągu trzech kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej pięć mln zł do 2021 r. i dwa mln zł w późniejszych latach.

Według prezesa UOKiK-u Marka Niechciała ponad 80 procent polskich przedsiębiorców nie otrzymuje w terminie należności od swoich kontrahentów. Według niego nowe prawo ma pomóc w naprawie tej sytuacji i sprawić, że finansowanie działalności kosztem partnerów biznesowych przestanie być opłacalne.

UOKiK będzie karał za zatory płatnicze

Jedną z ważnych zmian jest skrócenie terminów płatności w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami lub innymi podmiotami objętymi zakresem działania ustawy. Podmioty publiczne będą musiały uregulować swoje należności w 30 dni, wyjątek przewidziano dla instytucji leczniczych, które będą miały 60 dni na zapłatę. W przypadku transakcji, w których na pieniądze czekają mikro, małe lub średnie firmy, a ich dłużnikiem jest większy kontrahent, termin płatności nie może przekroczyć 60 dni. Zwiększona została też wysokość odsetek, których może domagać się przedsiębiorca, jeżeli druga strona transakcji handlowej nie płaci za towary lub usługi.

Nadmierne opóźnienia w płatnościach będą groziły interwencją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK będzie mógł reagować w przypadku, kiedy suma zaległych świadczeń pieniężnych przedsiębiorcy w ciągu trzech kolejnych miesięcy wyniesie co najmniej pięć mln zł do 2021 r. i dwa mln zł w późniejszych latach. Postępowania będą wszczynane z urzędu i będą musiały zakończyć się w ciągu pięciu miesięcy

- napisano w komunikacie UOKiK.

UOKiK będzie karał za zatory płatnicze, ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Zawiadomienie o braku zapłat w terminie będzie mógł złożyć do UOKiK każdy, zarówno przedsiębiorca, który padł ofiarą praktyk, jak i osoba podejrzewająca, że dany podmiot nie płaci swoim kontrahentom. Według regulatora ukarany przedsiębiorca będzie mógł zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy przez UOKiK. Następnie będzie miał możliwość złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Urząd będzie mógł obniżyć karę o 20 proc., jeżeli przedsiębiorca spłaci należności wraz z odsetkami w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia o wszczęciu postępowania. UOKiK będzie mógł też zastosować dodatkową obniżkę o 10 proc., jeżeli dłużnik niezwłocznie zapłaci karę i zrzeknie się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez urząd. Kary nie otrzymają podmioty, które nie płacą swoim wierzycielom z tego powodu, że nie otrzymują pieniędzy od swoich dłużników. Natomiast jeśli UOKiK stwierdzi, że ukarany już wcześniej przedsiębiorca ponownie dopuszcza się nadmiernych opóźnień - kolejna nałożona kara może być podwyższona o 50 proc. Prezes UOKiK co roku, do końca pierwszego kwartału, będzie składał sprawozdanie premierowi z przeprowadzonych postępowań. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. 

Więcej o: