Henryk Kania odpowiada na zarzuty Alior Banku: "bezpodstawne i szkodliwe dla firmy"

Alior Bank złożył doniesienie do prokuratury w sprawie zakładów mięsnych Henryk Kania. Szef rady nadzorczej spółki uważa, że postawione w nim zarzuty są "bezpodstawne i szkodliwe" dla firmy.
Zobacz wideo

Problemy ZM Henryk Kania trwają już od kilku miesięcy. W czerwcu z powodu niedotrzymania terminów płatności Alior Bank wypowiedział umowy zawarte z tą spółką. Z tego powodu Alior Bank złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczy to wprowadzenia w błąd, które mogło doprowadzić do pogorszenia sytuacji banku. 

Henryk Kania publikuje oświadczenie  

W wtorek na stronie internetowej spółki opublikowano oświadczenie, w którym pełniący obowiązki prezesa zarządu, Henryk Kania odniósł się do zarzutów wystosowanych przez bank. Według Kani Alior Bank posiadał dostęp do kont firmy w całym okresie zwiększania finansowania spółki. Bank miał więc pełną wiedzę dotyczącą przepływów finansowych w zakładach mięsnych.

Według Henryka Kani złożenie wniosku do prokuratury oraz poinformowanie o tym opinii publicznej jest "kontynuacją szkodliwych działań Alior Banku wobec spółki, które swój początek miały już przed otwarciem przez sąd przyspieszonego postępowania układowego". Działania banku mogły zaszkodzić zarówno samej spółce, jak i wszystkim jej wierzycielom, dlatego zakłady rozważają podjęcie kroków prawnych względem banku. 

***

Pełny tekst oświadczenia prezentujemy poniżej: 

Komentarz p.o. Prezesa Zarządu w sprawie zarzutów Alior Banku

Zarzuty Alior Bank S.A. wobec Zarządu ZM Henryk Kania S.A. są irracjonalne, bezpodstawne i szkodliwe. Bank w całym okresie zwiększania finansowania Spółki posiadał dostęp do jej kont, a co za tym idzie miał pełną wiedzę na temat przelewów i przepływów na rachunkach zarówno bankowych, jak i factoringowych. Tym samym posiadał więcej informacji na temat bieżącej działalności finansowej Spółki niż jej Rada Nadzorcza. De facto mógł więc z łatwością  zweryfikować dokumenty przekazywane mu przez Zarząd ZM Kania.

Bank miał także możliwość, z której z resztą korzystał w trakcie finansowania, by weryfikować stan zapasów w Spółce. Nie rozumiem więc, wobec kogo Bank kieruje swoje zarzuty.

Trudno nam także zrozumieć cel złożonego wniosku, a zwłaszcza informowania o nim opinii publicznej. W mojej ocenie jest to kontynuacja szkodliwych działań Alior Banku wobec Spółki, które swój początek miały już przed otwarciem przez sąd przyspieszonego postępowania układowego. Jednym z przejawów takiego działania było chociażby w moim przekonaniu bezprawne blokowanie Spółce rachunków, co w efekcie utrudniało prowadzenie jej działalności operacyjnej.

Oceniam, że obecne działania Banku szkodzą nie tylko Spółce, ale także wszystkim jej wierzycielom. Mając na uwadze powyższe oraz dotychczasowe działania Banku, rozważymy podjęcie odpowiednich kroków prawnych wobec Aliora.

Ponadto z posiadanych przez nas informacji wynika, że nadzorca sądowy – wbrew doniesieniom medialnym –nie złożył  wniosku o odwołanie zarządu.

Henryk Kania, p.o. Prezesa Zarządu ZM Henryk Kania S.A.

Więcej o: