Wyprawka 300 złotych także w szkołach dla dorosłych. Ważne zmiany w rządowym programie

Od czwartku 1 sierpnia świadczenie z programu Dobry Start przysługuje nie tylko uczniom szkół dziennych. O wyprawkę szkolną może ubiegać się także młodzież ucząca się w szkołach dla dorosłych.

Program Dobry Start przewiduje, że rodziny otrzymują raz w roku 300 złotych na każde dziecko uczące się w szkole. By otrzymać świadczenie trzeba spełnić kryterium wieku - nie więcej niż 20 lat i nie więcej niż 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Trzeba też złożyć wniosek. Minister rodziny Bożena Borys-Szopa przypomina, że wnioski dla tej dodatkowej grupy uczącej się w szkołach dla dorosłych można składać tylko drogą papierową - podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą.

Zobacz też poradnik wideo, jak zaoszczędzić na wyprawce szkolnej:

Zobacz wideo

Program "300 plus". Kto może złożyć wniosek?

Wnioski drogą elektroniczną dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach dziennych można było składać już od 1 lipca. Szybciej złożony wniosek oznacza wcześniejszą wypłatę świadczenia. Jeśli ktoś zrobi to w sierpniu to świadczenie zostanie wypłacone nie później niż 30 września. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej.

"300 plus" to program, z którego mogą skorzystać wszyscy rodzice bez względu na wysokość wynagrodzenia. Bez względu na dochody rodzic, który złoży odpowiedni wiosek, otrzyma 300 złotych. Wnioski o przyznanie dodatkowych pieniędzy może złożyć:

  • rodzic,
  • opiekun faktyczny dziecka - osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek
  • o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka - osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się - czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie
  • żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców, jeśli dziecko wychowywane jest przez obydwu rodziców w jednym gospodarstwie domowym. Jeśli rodzice opiekują się dzieckiem naprzemiennie, to każdy z nich może złożyć wniosek i wtedy otrzymają po 150 złotych świadczenia. Wzory wniosków można pobrać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeśli wniosek wpłynie w lipcu lub sierpniu i zostanie zaakceptowany przez urząd, wówczas 300 plus zostanie wypłacone do końca września, a nawet przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski złożone od września będą wypłacone do dwóch miesięcy od terminu złożenia dokumentów.

Więcej o: