Bezrobocie w lipcu najniższe od 1991 roku. Ale wzrosła liczba kobiet bez pracy

Bezrobocie w Polsce w lipcu było najniższe od 1991 roku. Szacowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskaźnik bezrobocia rejestrowanego wyniósł 5,2 procent. W porównaniu do czerwca spadł o 0,1 punktu procentowego.

Minister Bożena Borys-Szopa poinformowała, że w lipcu stopa bezrobocia była niższa o 0,6 punku procentowego niż przed rokiem. Liczba osób bezrobotnych wyniosła 869,3 tysiąca i przez miesiąc spadła o 7,8 tysiąca osób. Począwszy od 1991 r., wskaźnik bezrobocia w lipcu nigdy nie był tak niski.

Spadek liczby bezrobotnych [w porównaniu do końca czerwca br. - red.] odnotowaliśmy w 14 województwach, jednak najsilniejsze procentowe zanotowano w województwach: lubuskim – o 2,9 proc., śląskim – o 2,5 proc., oraz pomorskim i warmińsko-mazurskim – w obu o 1,4 proc.

- poinformowała minister Borys-Szopa. Wzrost bezrobocia - kolejno o 1 proc. i 0,1 proc., a liczbowo o 198 i 45 osób - zanotowano w województwach opolskim i świętokrzyskim.

W lipcu wzrosła liczba miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy. Według wstępnych danych MRPiPS - o 15,5 tysiąca i wynosi obecnie 118,6 tysiąca.

Bezrobocie wśród kobiet w górę

Co jednak ciekawe, w lipcu - miesiąc do miesiąca - wzrosło bezrobocie wśród samych kobiet - o 0,3 proc., tj. o 1326 kobiet. Więcej bezrobotnych pań niż przed miesiącem jest aż w 11 województwach. Liczbowo najwięcej bezrobotnych kobiet przybyło w województwie podkarpackim (487) i mazowieckim (434), procentowo najmocniej wskaźnik bezrobocia wśród kobiet wzrósł w województwie opolskim (o 2,8 proc.).

Najmocniej bezrobocie wśród kobiet spadło liczbowo w lipcu (w porównaniu z czerwcem) w województwie śląskim - o 733 kobiety. Procentowo największy spadek bezrobocia zanotowano w województwie lubuskim - o 2,3 proc.

Zobacz wideo