ZUS zwiększa kontrole. Tylko na Podkarpaciu zakwestionował zwolnienia lekarskie na 900 tys. zł

Jak donosi TVN24 BiS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w toku przeprowadzonych na Podkarpaciu kontroli zakwestionował łączną liczbę zwolnień lekarskich na sumę prawie 900 tys. zł. Co więcej, rośnie kwota wstrzymanych świadczeń w całym kraju.
Zobacz wideo

Serwis, powołując się na rzecznika ZUS, poinformował, że urzędnicy przeprowadzili w regionie Podkarpacia od stycznia do czerwca 2019 r. kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich. Mowa o 4839 osobach.

W konsekwencji wobec 433 osób cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 602,5 tys. zł. Ponadto przeprowadzone zostały kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Na ich skutek 721 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy i wobec nich cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 286 tys. zł

- skomentował regionalny rzecznik ZUS Wojciech Dyląg, cytowany przez TVN24 BiS.

Kontrole ZUS w całym kraju

Urzędnicy ZUS poinformowali o wzmożonych kontrolach orzecznictwa i wykorzystania zwolnień lekarskich w całym kraju. Zakład szczyci się tym, że - jak twierdzi - w pierwszym półroczu 2019 r. zakwestionował świadczenia chorobowe na kwotę blisko dwukrotnie wyższą niż w 2017 r.

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 324 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymana została wypłata 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł

- podał ZUS. Urzędnicy podkreślają jednocześnie znaczne zwiększenie skuteczności kontroli:

W ubiegłym roku bowiem decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r.

Obniżone świadczenia

Jak zapewniają urzędnicy, poza przeprowadzeniem kontroli i weryfikacją nieprawidłowości ZUS może ograniczyć wysokość wypłacanych świadczeń chorobowych w stosunku do osób na zwolnieniu lekarskim, wobec których ustał tytułu ubezpieczenia.

Na skutek takich decyzji wysokość ograniczonych wypłat sięgnęła w pierwszym półroczu 2019 r. blisko 84,9 mln zł. Łącznie, kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosła 104,2 mln zł.

Więcej o: