Największy bank w Polsce w trzy miesiące zarobił ponad 1 mld zł. Wyniki PKO BP powyżej oczekiwań

PKO BP wyraźnie zwiększa zysk i przebija oczekiwania analityków. Największy bank w Polsce zarobił w drugim kwartale "na czysto" 1,2 mld zł. W całym pierwszym półroczu zysk netto przekroczył 2 mld zł.

PKO BP opublikował raport finansowy za pierwsze półrocze. Wynika z niego, że w drugim kwartale bank miał ponad 1,2 mld zł zysku netto. Analitycy spodziewali się nieco słabszego wyniku.

PKO BP zwiększa zysk

To wyraźna poprawa w stosunku do tego samego okresu rok temu - w drugim kwartale 2018 PKO BP zarobił "na czysto" 933 mln zł, co oznacza wzrost o 30 proc. Wynik z tytułu odsetek wzrósł do 2,538 mld zł z 2,287 mld zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat do 760 mln zł z 745 mln zł rok wcześniej.

W całym pierwszym półroczu PKO BP zanotował ponad 2 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej - o 23 proc. więcej niż w takim samym okresie ubiegłego roku. Jak pisze bank w komunikacie, na taki wynik wpłynęły:

  • poprawa wyniku na działalności biznesowej o 11,6 proc. rok do roku, głównie dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek,
  • wzrost kosztów działania o 3,9 proc. rok do roku - PKO BP wyjaśnia, że były to głównie koszty regulacyjne związane ze wzrostem składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
  • mniejsze odciążenie z tytułu odpisów i utraty wartości - czyli bankowi mniej ciążą niespłacane kredyty.

Akcja kredytowa rośnie

PKO BP podał też, że portfel kredytów i pożyczek, jakich udzielił klientom, wzrósł na koniec drugiego kwartału do ponad 238 miliardów złotych netto. Główną pozycją są kredyty mieszkaniowe, z udziałem na poziomie 48,5 proc. oraz gospodarcze - 39,8 proc. W pierwszym półroczu finansowanie udzielone podmiotom gospodarczym wzrosło o 3,5 mld zł, w przypadku hipotek wzrost wyniósł 2,5 mld zł.

Jeśli chodzi o depozyty klientów, to na koniec czerwca ich poziom wynosił 238 mld zł, co oznacza spadek o 700 mln zł od początku roku. Największą pozycję w tej kategorii stanowią depozyty ludności - 74 proc., dalej znalazły się depozyty podmiotów gospodarczych z udziałem na poziomie 21 proc.

PKO BP to największy działający w Polsce bank. Na koniec drugiego półrocza wartość jego aktywów sięgnęła 328,99 mld zł. Bank ma 17,9-procentowy udział w rynku kredytów i 17,8-procentowy udział w rynku oszczędności. Bank podał też, że był liderem rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych z udziałem na poziomie 27 proc.

PKO BP jest notowany na giełdzie w Warszawie od 2004 roku. Największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - ma 29,43 proc. udziałów. Pozostali duzi akcjonariusze to OFE i TFI.