500 zł miesięcznie dla części emerytów od października. Wiemy, kto może starać się o świadczenie

Od października ruszają wypłaty w ramach nowego rządowego programu. O świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie starać mogą się osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz wąska grupa emerytów. Kto może pobierać pieniądze od ZUS?

Emeryci, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne i ukończyli 75 lat lub są niezdolni do samodzielnej egzystencji, mogą składać wnioski do ZUS o przyznanie nowego świadczenia wynoszącego 500 zł miesięcznie.

Na środki mogą też liczyć osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - to one były pierwotnie jedynymi beneficjentami ustawy, jednak program rządowy rozszerzono w Senacie o nową grupę świadczeniobiorców. W wyniku poprawek podniesiono też kryterium dochodowe, które pierwotnie wynosiło jedynie 1100 zł. Ostatecznie o świadczenie może starać się osoba, której miesięczne wpływy nie przekraczają 1600 zł.

>>> Ekspert wyjaśnia skąd rząd bierze pieniądze na wypłacane społeczeństwu "benefity"

Zobacz wideo

500 zł dla emerytów już od października

Wnioski o wypłatę 500 zł świadczenia przyjmuje ZUS. Składać je można od 1 października. Do wniosku o świadczenie należy dołączyć rzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Zestaw dokumentów należy wypełnić i złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Druk wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony www.zus.pl.

Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, na początku września wyjaśniła, że pieniądze mogą trafić do ok. 850 tys. osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Będzie ono wypłacane od października. Ze złożeniem wniosku warto się więc spieszyć. 

Czytaj też: Płaca minimalna w 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie. Wynagrodzenia podskoczą o 350 zł brutto

Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać we wszystkich placówkach obsługi klientów ZUS oraz poprzez kontakt z Centrum Obsługi Telefonicznej (22 560 16 00). Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni "od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji". Osoby, które złożą wnioski przed 1 grudnia 2019 roku, będą musiały czekać na decyzję ZUS do 60 dni.

Więcej o: