Ekolodzy: W pobliżu domów wyrosną fermy, spalarnie i inne uciążliwe inwestycje. Resort uspokaja

Zdaniem ekologów i ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich znowelizowana ustawa, na podstawie której inwestorzy otrzymują tzw. decyzję środowiskową, umożliwi powstanie uciążliwych inwestycji w pobliżu domów. Resort środowiska uspokaja.

Od wtorku 23 września zmieniają się zasady określania obszaru oddziaływania na środowisko uciążliwych inwestycji. Kryterium odległościowe, brane pod uwagę przy wydawaniu tzw. decyzji środowiskowej, niezbędne do rozpoczęcia inwestycji, wynosi 100 m - donosi "Rzeczpospolita".

W praktyce oznacza to, że jeżeli posesja będzie znajdowała się 103 m od granicy nieruchomości, na której realizowana jest np. ferma na siedem milionów kur, to jej właściciel nie będzie stroną postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.

- wyjaśnił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Łukasz Kosiedowski, zastępca dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

>>> "17 proc. powierzchni Bałtyku stanowią martwe, toksyczne, beztlenowe strefy"

Zobacz wideo

W swoim komunikacie RPO stwierdza, że część rozwiązań przyjętych w nowelizacji "budzi zasadnicze wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym i wiążącym Rzeczpospolitą Polską prawem międzynarodowym."

Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot, organizacja proekologiczna stwierdza, że "ludziom będzie się ciężej bronić przed szkodliwymi inwestycjami, ponieważ nowelizacja poważnie ograniczenia prawa społeczności lokalnej do uczestniczenia w postępowaniach dotyczących środowiska.". Zdaniem ekologów "zmiana prawa zmniejsza - z 20 do 10 - liczby stron postępowania, które zawiadamia się o postępowaniu imiennie, a nie przez obwieszczenia; osoby które nie z własnej winy nie wzięły udziału w postępowaniu, nie będą miały prawa do żądania wznowienia postępowania."

Czytaj też: Wizja "ekologicznego Czarnobyla" w Rosji. "Wszystko jest przesiąknięte"

Pracownia podaje przykłady kilku inwestycji: spalarni śmieci, fermy drobiu i "największą w Polsce chlewnię", które będą mogły być rozpoczęte po zmianie przepisów.

Uciążliwe inwestycje w pobliżu domów? Resort zaprzecza

Zdaniem Ministerstwa Środowiska przeciwnicy znowelizowanej ustawy źle ją interpretują. Przedstawiciele resortu tłumaczą, że "Nowe przepisy w żadnym miejscu nie określają, w jakiej odległości od zabudowań mieszkalnych mogą być realizowane uciążliwe inwestycje". Celem nowelizacji jest "rezygnacja z ustalania kręgu stron na podstawie podziału geodezyjnego terenu", a pozostałe przesłanki "pozostają bez zmian".

Rolnictwo ekologiczne nie szkodzi ani środowisku, ani rolnikom, ani konsumentom. Jeśli bliska jest ci ta idea, możesz wesprzeć Greenpeace, które w Polsce prowadzi szereg działań w tym zakresie. Nawet niewielka wpłata wzmacnia skuteczność organizacji. Możesz jej dokonać pod tym linkiem >>

Więcej o: