Wizy do USA zniesione. 13 najważniejszych ważnych pytań i odpowiedzi

Amerykański Departament Stanu nominował Polskę do programu bezwizowego (Visa Waiver). O zgodzie na przyłączenie Polski do tego programu amerykański prezydent Donald Trump poinformował przed odlotem helikopterem na Florydę. Decyzja nie oznacza natychmiastowego zniesienia wiz, ale rozpoczęcie procedury, która ma do tego ma doprowadzić.

Teraz Departament Spraw Wewnętrznych dokona analizy, a ostateczną zgodę ma wyrazić Kongres. Amerykańscy dyplomaci szacują, że Polacy bez wiz będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych najwcześniej na początku przyszłego roku. 

Co zmieni się w podróżowaniu do USA po tej decyzji? Ambasada USA w Polsce odpowiada na najważniejsze pytania.

1. Jak Polacy będą podróżować do Stanów Zjednoczonych po włączeniu Polski do Programu Ruchu Bezwizowego?

O: W przypadku krótkich turystycznych i biznesowych wyjazdów na 90 dni lub krócej, obywatele Polski, którzy uzyskali autoryzację w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, ESTA) nie będą potrzebować wizy. Wiza będzie nadal wymagana dla innych rodzajów wyjazdów, w tym pobytów dłuższych niż 90 dni lub z zamiarem podjęcia pracy czy nauki w Stanach Zjednoczonych. Obywatele Polski podróżujący do USA bez wizy będą musieli mieć paszport z chipem do odczytu komputerowego.

2. Od kiedy Polacy będą mogli podróżować bez wizy?

O: Podróżowanie bez wizy będzie możliwe gdy zostaną zakończone procedury administracyjne rządu Stanów Zjednoczonych. Przewidujemy, że proces wejścia Polski do Programu Ruchu Bezwizowego potrwa kilka miesięcy i będzie możliwe najwcześniej na początku stycznia 2020.

3. Czy obywatele Polski będą musieli gdzieś się zarejestrować, aby podróżować bez wizy?

O: Aby podróżować bez wizy, obywatele Polski będą musieli wystąpić o autoryzację za pośrednictwem internetowego systemu ESTA. Dzięki ESTA można bardziej efektywnie i skutecznie przeprowadzić wstępną kontrolę podróżnych. Obywatele Polski będą mogli ubiegać się o autoryzację ESTA na krótko przed terminem, od którego ruch bezwizowy będzie dostępny. Autoryzacja ESTA jest wymagana od podróżnych ze wszystkich 38 krajów należących do Programu Ruchu Bezwizowego.

4. Ile kosztuje ESTA?

O: Obecnie ESTA kosztuje 14 dolarów, czyli znacznie mniej niż opłata w wysokości 160 dolarów, która jest wymagana od osób ubiegających się o wizę turystyczną/biznesową.

8. Mam wizę i jest ona nadal ważna. Jak mogę podróżować do USA?

O: Każdy podróżny, który ma ważną wizę będzie nadal mógł z niej korzystać, nawet kiedy ruch bezwizowy będzie możliwy. Osoba posiadająca ważną wizę nie musi ubiegać się o autoryzację ESTA.

9. Jak długo obywatele Polski mogą przebywać w USA, jeśli podróżują bez wizy w ramach Programu Ruchu Bezwizowego?

O: Obywatele Polski mogą przebywać bez wizy w celach turystycznych lub biznesowych do 90 dni. Przedłużenie pobytu nie jest możliwe.

9. Otrzymałem wcześniej odmowę wizy lub miałem problemy przy wjeździe do USA. Czy mogę podróżować do USA bez wizy?

>>> "Mam ważną wiadomość dla Polski". Trump o odwołanej wizycie. Zobacz materiał wideo: 

Zobacz wideo

O: Z reguły autoryzacji w systemie ESTA nie otrzyma i nie będzie mogła podróżować bez wizy osoba, która uprzednio otrzymała odmowę wizy lub w przeszłości miała problemy mogące wpłynąć na prawo do otrzymania wizy, takie jak wyrok sądowy lub złamanie prawa imigracyjnego USA. Każda osoba, która otrzymała odmowę rejestracji ESTA może ubiegać się o wizę amerykańską w ambasadzie/konsulacie USA.

11. Czy są inne ograniczenia w ruchu bezwizowym?

O: Ruch bezwizowy jest z reguły dostępny dla osób przybywających regularnymi lotami komercyjnymi lub statkami. Ponadto specjalne zasady obowiązują osoby, które przekraczają granicę lądową samochodem lub pieszo. Prosimy przeczytać wszystkie dostępne na stronach rządu USA odpowiedzi na często zadawane pytania, które odnoszą się do Programu Ruchu Bezwizowego i ESTA (informacja niżej).

12. Gdzie obywatele Polski mogą znaleźć więcej informacji o Programie Ruchu Bezwizowego?

O: Pełne informacje o Programie Ruchu Bezwizowego (w tym ESTA) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Celnego i Ochrony Granic USA dotyczącej ESTA https://esta.cbp.dhs.gov i stronie Departamentu Stanu http://travel.state.gov, a dodatkowe informacje będą wkrótce dostępne na stronie Ambasady USA https://pl.usembassy.gov.

13. Dlaczego wejście Polski do Programu Ruchu Bezwizowego zajęło tyle czasu?

O: Większość krajów sąsiadujących z Polską weszła do Programu Ruchu Bezwizowego, kiedy wymogi prawne były mniej restrykcyjne (w szczególności odsetek odmów wydania wiz). Ponadto w ostatnich latach Kongres USA uchwalił przepisy zgodnie z którymi wymagania programu dotyczące bezpieczeństwa są bardziej rygorystyczne. Polska spełniła wszystkie zaostrzone wymogi prawne dotyczące członkostwa w Programie Ruchu Bezwizowego.

Więcej o: