Rząd przyznaje w raporcie: wzrósł poziom skrajnego ubóstwa. Pierwszy raz od wprowadzenia 500 plus

Rząd PiS w oficjalnym raporcie przesłanym do Sejmu otwarcie przyznaje, że w Polsce w roku 2018 wzrosło skrajne ubóstwo. Ponadto spadł zarówno wskaźnik urodzeń, jak i dzietności.
Zobacz wideo

W ubiegłym roku poziom skrajnego ubóstwa wzrósł po raz pierwszy od wprowadzenia programu 500 plus - podaje "Rzeczpospolita", opierając się na oficjalnym rządowym raporcie przesłanym do Sejmu. W 2018 roku poziom skrajnej biedy wyniósł 5,4 proc. Był o 1,1 punktu procentowego wyższy, niż rok wcześniej.

W 2018 r. odnotowano wyhamowanie trendu spadkowego ubóstwa, co wiązało się m.in. z wyczerpaniem się efektu programu na poziom wydatków gospodarstw domowych, na podstawie których dokonywany jest pomiar ubóstwa skrajnego. Poziom ubóstwa w 2018 r. nadal jednak pozostawał na niższym poziomie niż w 2015 r.

- broni się rząd w sprawozdaniu.

Rząd PiS: skrajne ubóstwo w górę, dzietność w dół. Pomimo 500 plus

W tym samym dokumencie rządowi eksperci przyznają, że w 2018 roku spadła zarówno liczba urodzonych dzieci, jak i tzw. wskaźnik dzietności. W 2018 roku na świat przyszło 388 tys. obywateli naszego kraju - o 14 tys. mniej niż rok wcześniej.

Dzietność oraz liczba urodzeń w latach 1990-2017
Źródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2018 rokuDzietność oraz liczba urodzeń w latach 1990-2017 Źródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2018 roku Źródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2018 roku

Kobiet w wieku rozrodczym było natomiast 9000,3 tys., o 65,3 tys. mniej niż w roku 2017. "Rzeczpospolita" zwraca uwagę na fakt, że kobiet  w wieku rozrodczym w latach 2016-2017 również ubywało, a liczba urodzeń rosła.

Czytaj też: Zapomniałeś o złożeniu wniosku na "500 Plus"? Mamy naprawdę złą wiadomość

Czym jest skrajne ubóstwo? GUS wyjaśnia

Dane z rządowego raportu pokrywają się z tymi, które w czerwcu opublikował GUS. Z danych urzędu wynika, że w 2018 r. stopa ubóstwa skrajnego w Polsce wyniosła 5,4 proc., czyli o 1,1 punktu procentowego więcej w porównaniu z 2017 rokiem. - Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty.

Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008 - 2018Zasięg ubóstwa w Polsce w latach 2008 - 2018 GUS

W swoim raporcie urząd analizuje trzy rodzaje ubóstwa: skrajne, relatywne i ustawowe. Podstawę wyznaczania granicy ubóstwa skrajnego stanowi minimum egzystencji szacowane przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Kategoria minimum egzystencji wyznacza bardzo niski poziom zaspokojenia potrzeb. Konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka. Na przykład osoby, które żyją za mniej niż 595 złotych uznawane są za skrajnie ubogie.

Próg ubóstwa relatywnego wynosi 810 złotych miesięcznie, a ustawowego 701 złotych miesięcznie.

Liczba urodzeń w lipcu rekordowa. Ale przyrost naturalny najniższy od 2003 r.

Jeśli chodzi natomiast o liczbę urodzeń, to warto podkreślić, że ostatnie dane dotyczące tej liczby są dość optymistyczne. Z raportu GUS wynika bowiem, że w lipcu na świat przyszło najwięcej dzieci od dwóch lat. Urodziło się ich 37 tys. O 1 tys. więcej niż rok wcześniej i najwięcej od dwóch lat. Mało tego  - liczba urodzeń po raz pierwszy od września ubiegłego roku była wyższa od liczby zgonów - w lipcu zmarło bowiem 35 tys. osób, rok temu wartość ta wynosiła 33,3 tys.

Niestety - przyrost naturalny w ciągu 12 miesięcy, licząc do końca lipca 2019 r., i tak jest ujemny, ma najniższą wartość od roku 2003 . W ciągu 12 miesięcy urodziło się 378 tys. dzieci, ale jednocześnie zmarło 410,4 tys. osób. Różnica wynosi więc 32,4 tys.

Więcej o: