Drastyczna kara dla dużego TFI. Cofnięte zezwolenie na działalność i 5 mln zł kary

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Lartiq TFI (poprzednio Trigon TFI) sankcje w postaci kary 5 mln zł oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Wszystko w związku z aferą Getback. Władze Lartiq TFI zapowiadają zaskarżenie decyzji KNF.
Zobacz wideo

Dotkliwą karę finansową i odebranie pozwolenia na działalność Komisja Nadzoru Finansowego tłumaczy rażącym naruszeniem przez Lartiq TFI ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Spółka miała zarządzać funduszami inwestycyjnymi "w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego". Ponadto TFI miało nieprawidłowo wykonywać bieżący nadzór nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

Tyle formalnego języka Komisji Nadzoru Finansowego. W praktyce nie jest tajemnicą, że sankcje na dawny Trigon zostały nałożone w związku z tzw. "aferą Getback". Trigon był jednym z kilku TFI, które powierzyły firmie windykacyjnej zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami (czyli po prostu długami, których odzyskiwaniem GetBack jako firma windykacyjna się zajmowała; najprościej rzecz ujmując - zysk dla inwestorów z funduszy opartych na portfelach takich wierzytelności zależał od skuteczności windykatora). KNF dowodzi, że Trigon nie monitorował na bieżąco sytuacji w Getbacku i nie zareagował w porę na nieprawidłowości w tej spółce. W kwietniu 2018 r. GetBack stracił płynność finansową.

KNF w sierpniu 2018 r. wszczęła postępowania administracyjne wobec Trigon oraz trzech innych TFI: Altus, Noble Funds i Saturn. Tej ostatniej spółce odebrała licencję na zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w sierpniu br.

Władze Lartiq TFI ripostują

Zarząd TFI przekonuje, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające decyzję KNF i zapowiada zaskarżenie decyzji.

Chcielibyśmy przypomnieć, że Lartiq TFI jako pierwszy podmiot na rynku dokonał zamiany serwisera funduszy sekurytyzacyjnych z GetBack SA na nowe podmioty oraz dokonał szeregu działań naprawczych, w tym dokonał gruntownej przebudowy własnej organizacji, włączając w to zmianę zarządu TFI, który był odpowiedzialny za podpisanie umów z Getback

- czytamy dalej.

Zarząd TFI podkreślił, że KNF powinna przede wszystkim mieć na uwadze interes i dobro uczestników funduszy oraz ochronę ich środków.

Więcej o: