Abonament RTV 2020. Ile wynoszą stawki i kary? Kto jest zwolniony z obowiązku płacenia?

Poczta Polska opublikowała informacje na temat wysokości abonamentu RTV w 2020 roku. Informujemy o tym, ile wynosić będą stawki w przyszłym roku, a także kto nie musi uiszczać opłaty.
Zobacz wideo

Obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego jest zapisany w Ustawie o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 r. Wynika z niej, że każda osoba posiadająca sprawy odbiornik telewizyjny bądź radiowy ma obowiązek zarejestrowania go, a także regularnego uiszczania opłat abonamentowych. 

Obowiązek ten nie jest powszechnie przestrzegany. Według ostatnich danych jedynie milion Polaków opłaca abonament RTV. W związku z tym regularnie pojawia się w mediach temat likwidacji opłat, podczas kampanii wyborczej obiecywali to niektórzy posłowie PiS. Ostatecznie jednak abonament zostaje na kolejny rok, a stronie Poczty Polskiej pojawił się nowy cennik.

Abonament RTV 2020. Ile zapłacimy za korzystanie z telewizji? Jakie kary?

Miesięczny abonament za odbiornik telewizyjny+radiofoniczny wyniesie 22,70 zł, natomiast za sam radiofoniczny 7 zł. Oznacza to, że w skali roku za korzystanie z wyżej wymienionych usług musimy zapłacić odpowiednio 272,40 zł oraz 84 zł. Osoby, który zdecydują się na opłacenie całości abonamentu, mogą liczyć na zniżkę w wysokości 10 proc. Muszą to jednak zrobić do 25 stycznia 2020 r. Przez cały rok można korzystać także zniżek, które przyznane są osobom za wnoszenie opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. 

Osoby, które nie wywiążą się z płacenia abonamentu RTV, mogą liczyć się z karami. Za brak rejestracji odbiornika użytkownik może otrzymać karę w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty (681 zł). Osoby niepłacące abonametu mogą liczyć się otrzymaniem wezwaniem do zapłaty wraz z odsetkami. KRRiT dopuszcza możliwość umorzenia bądź rozłożenia płatności na raty w konkretnych przypadkach.

Abonament RTV 2020. Kto jest zwolniony z opłat?

Zwolnione z obowiązku z płacenia abonamentu RTV są:

  • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Niezbędne jest jednak przedstawienie dokumentów potwierdzających spełniania wymogów w odpowiedniej placówce pocztowej. 

>>> Czytaj także: Poczta Polska i KRRiT prowadzą masowe kontrole abonamentów RTV. Bardzo wysokie grzywny

Więcej o: