Ostatni moment na zarejestrowanie firmy w BDO. Spóźnialskim grożą kary pieniężne, a nawet areszt

Do końca roku wszyscy przedsiębiorcy muszą zrejestrować się w bazie danych o odpadach (BDO). Spóźnienia lub brak rejestracji mogą oznaczać karę w wysokości nawet miliona złotych lub skończyć się aresztem. Jak podał serwis MamBiznes.pl, dotychczas zarejestrowało się tylko 156 tys. firm spośród 800 tys., które mają taki obowiązek.

Nowy obowiązek dla firm wynika z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach. Dzięki temu przepisowi przedsiębiorcy mogą być sprawdzani, czy należycie zarządzają odpadami. Bazą zarządza marszałek danego województwa. Termin rejestracji w BDO mija z końcem roku, a jak podał serwis MamBiznes.pl, prawie 70 proc. firm nadal nie złożyło wniosku. Kto ma obowiązek rejestracji w BDO?

Dla kogo BDO, a dla kogo nie

Złożyć wniosek o rejestrację w BDO mają firmy, które wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję, producenci, importerzy, czy dystrybutorzy opakowań. Obowiązek ten dotyczy ponadto wszystkich firm, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach - jest to więc praktycznie większość przedsiębiorstw działających na polskim rynku.

Z obowiązku rejestracji w BDO wyłączone są wytwórcy odpadów zwolnieni z konieczności ich ewidencjonowania, transportujący wytworzone przez siebie odpady, podmioty nieprofesjonalne, które zbierają zużyte odpady i zużyte artykuły konsumpcyjne, podmioty posiadające ziemię, na której mają miejsce komunalne osady ściekowe, zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne.

Obowiązek wynikający z treści ustawy dotyczy zatem zarówno dużych korporacji, jak wybranych mikroprzedsiębiorstw. Dostępny online rejestr BDO wiąże się z wypełnieniem ankiety, która wprawdzie może być wskazówką dla właściciela firmy, czy ma obowiązek rejestracji w BDO, ale szczegółowych informacji każdy przedsiębiorca dowie się przede wszystkim we właściwym dla siebie Urzędzie Marszałkowskim.

>>> Sprawdź, jak segregować śmieci i zarządzać odpadami. To łatwe tylko pozornie

Zobacz wideo

Kary za spóźnienia i brak rejestracji w BDO

Co najważniejsze na wstępie, rejestracja w BDO nie jest bezpłatna. Każdy przedsiębiorca zgłaszający firmę do BDO musi uiścić opłatę rejestracyjną. Mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników i z obrotem netto mniejszym niż 2 mln euro muszą zapłacić 100 zł. Opłata rejestracyjna dla pozostałych firm to 300 zł.

Za brak wpisu do rejestru BDO lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi kara grzywny, a w skrajnych przypadkach aresztu - podobnie jak za gospodarowanie odpadami niezgodnie z treścią wniosku zgłoszonego do rejestracji. Za transportowanie odpadów bez rejestracji w BDO kara pieniężna będzie wynosiła od 2 do 10 tys. zł. Co więcej, karą pieniężną objęto także prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do rejestru oraz brak oznaczenia numerem rejestracyjnym w dokumentacji firmy, jeśli ta jest objęta obowiązkiem rejestracji w BDO - w obydwu przypadkach jest to kara od 5 tys. zł do nawet miliona złotych.

Więcej o: