Do kiedy wykorzystać zaległy urlop z 2019 r.? W jakim terminie w 2020 r. trzeba wykorzystać urlop?

Zbliża się koniec roku, a więc i czas w jakim ustawowo powinniśmy użyć dostępnych dni wolnych. Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop za 2019? Podpowiadamy.
Zobacz wideo

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje w ciągu roku płatny urlop wypoczynkowy. Jego długość jest zależna od stażu w pracy i może wynosić od 20 do 26 dni. Urlop pracownik jest zobowiązany wykorzystać w roku, w którym nabył do niego prawo. Nie oznacza to, że trzeba z niego skorzystać jeszcze w grudniu.

Wykorzystanie urlopu za 2019 r. do kiedy?

Jeśli nie udało się go z jakichś przyczyn wykorzystać, to należy wziąć wolne najpóźniej do 30 września następnego roku. Co ważne, tylko pierwszy dzień takiego urlopu musi przypadać na tę datę. Ta jednak też nie jest ostatecznością. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. Zatem jeśli nie urlop nie zostanie wykorzystany do 30 września przyszłego roku, nie znaczy to, że tracimy do niego prawo. To staje się dopiero po 3 latach od dnia, kiedy urlop stał się wymagalny. Za naruszenie prawa pracy dotyczącego wykorzystania urlopu, grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych. W związku z tym zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop w dowolnym terminie. Warunkiem uzyskania do tego prawa, jest posiadanie dowodów na to, że zatrudniający kierował się z wnioskiem o zaplanowanie urlopu do pracownika, a ten zignorował jego prośby.

Urlopu nie można wymienić na większą pensję

Pracownik nie może zrzec się urlopu, by otrzymać rekompensatę finansową z tego tytułu. Taka możliwość istniej tylko wtedy, gdy jednocześnie następuje rozwiązanie umowy. Pracownik jest zobowiązany do wykorzystania urlopu, którego termin wyznacza pracodawca. Czas wypoczynku nie może skończyć się po okresie wypowiedzenia,  jego wymiar nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów. Jeśli tak się stanie, to pracodawca jest zobowiązany wypłacić ekwiwalent finansowy, za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Więcej o: