Ministerstwo Finansów nie zdążyło z wprowadzeniem unijnej dyrektywy dot. VAT. Są zalecenia dla podatników

Polska jest zobowiązana, by wprowadzić do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy UE z 4 grudnia 2018 r., która dotyczy podatku VAT. Powinna obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Resort poinformował, że pomimo "intensywnych prac legislacyjnych", nie zdąży z wdrożeniem przepisów w terminie. Ma za to zalecenia dla VAT-owców w okresie przejściowym.

Przepisy wdrażające nową dyrektywę Rady UE 2018/1910 z dnia 4 grudnia modyfikują wcześniejszą dyrektywę 2006/112/WE. Z założenia mają uprościć niektóre przepisy w systemie podatkowym, które dotyczą opodatkowania handlu pomiędzy państwami Wspólnoty. Dyrektywa wprowadza nowe regulacje w zakresie procedury dla magazynu typu call-off stock, transakcji łańcuchowych, czy warunków niezbędnych do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0 proc.) tytułem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Polska - zobowiązana do ich wdrożenia - miała na to rok, a nowe przepisy powinny działać od 1 stycznia 2020 r. Jednak resort nie zmieści się w terminach. Ministerstwo Finansów przygotowało listę zaleceń dla podatników VAT, które będą obowiązywać w okresie przejściowym, do momentu wdrożenia nowej dyrektywy. Rewolucji nie ma, ale resort przypomina o najważniejszych kwestiach.

Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne dotyczące implementacji tej dyrektywy, które jednak nie zostaną zakończone przed 1 stycznia 2020 r.

- podał resort finansów.

Sprawdź dwa razy, zapłać raz

Jak podało Ministerstwo Finansów, "w przypadku braku implementacji dyrektywy podatnik ma prawo bezpośredniego stosowania przepisów dyrektywy, jednakże pod warunkiem, że przepisy te są bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne". Co to oznacza? To, że podatnik może zastosować się do nowych przepisów, pomimo braku ich formalnego wdrożenia po stronie polskiego resortu albo stosować się do dotychczasowych, krajowych przepisów. Warunek jest taki, aby czynił to konsekwentnie we wszystkich aspektach wynikających z obowiązku rozliczenia podatku VAT dla danej transakcji.

>>> Zakaz handlu w niedzielę staje się fikcją. "Solidarność" się wścieka, rząd milczy

Zobacz wideo

Dla magazynu typu call-off stock obowiązują dotychczasowe przepisy ze szczególnym uwzględnieniem zapisów dyrektywy 2018/1910 w kwestii prowadzenia ewidencji towarów objętych tego typu magazynowaniem. W przypadku transakcji łańcuchowych, czyli takich, w których udział bierze przynajmniej trzech podatników z różnych państw członkowskich, musi wziąć pod uwagę, czy np. zagraniczni kontrahenci polskiego przedsiębiorcy już stosują nową dyrektywę 2018/1910. "(...) Aby zapobiec podwójnemu opodatkowaniu lub braku opodatkowania transakcji, rekomendowane jest, pomimo prawnej możliwości wyboru przepisów, stosowanie przepisów dyrektywy 2018/1910" - podał resort, który przypomina, że dyrektywa nawet po wdrożeniu w Polsce, nie będzie się stosować do państw trzecich, a jedynie do członkowskich.

Chcesz odliczenia? Pamiętaj o identyfikatorze VAT

Dla wymogów niezbędnych, by zastosować zwolnienie z prawem do odliczenia (stawki 0 proc.) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - ważny numer identyfikacyjny VAT i obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej jako przesłanek materialnych - pozostają bez zmian. "Niespełnienie warunków wprowadzonych ww. rozporządzeniem nie oznacza, że stawka 0 proc. nie będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji dostawca będzie musiał udowodnić w inny sposób, zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o VAT, że warunki zastosowania stawki 0 proc. zostały spełnione" - podsumowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Więcej o: