Trzynasta emerytura w 2020 roku. Kiedy i dla kogo "trzynastki"? Ile będą wynosić?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem PiS, trzynaste emerytury mają zostać wypłacone już w kwietniu 2020 r. Informujemy, ile wynosić będą świadczenia w przyszłym roku oraz komu przysługują.

Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie wypłacona trzynasta emerytura, ale rząd PiS zamierza zrobić to jeszcze przed wyborami prezydenckimi, czyli w kwietniu 2020 roku. Głównym zarzutem wobec projektu ustawy o "trzynastkach" jest to, że środki finansowe na dodatkowe świadczenia pochodzić będą z przekształconego Funduszu dla Niepełnosprawnych

Zobacz wideo

Trzynasta emerytura. Ile będzie wynosić w 2020 roku? 

W 2019 roku dodatkowe świadczenie wynosiło 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Według projektu ustawy "trzynastka" wynosić będzie równowartość minimalnej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2020 roku minimalne świadczenie z tego tytułu w 2020 roku to 1200 zł brutto, czyli 1026,69 netto. Emeryci do ręki otrzymają jednak nieco mniej, bo 981 zł. Wszystko dlatego, że od dodatkowej emerytury należny będzie podatek oraz składka zdrowotna. Dzięki temu rząd zarobi dwa mld zł.

"Trzynastka". Kto otrzyma świadczenie w przyszłym roku? 

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w życie w 2019 roku dodatkową emeryturę otrzymają wszyscy emeryci i renciści należący do ZUS i KRUS, osoby pobierające zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne, rodzinne, inwalidzkie i wojenne. Ponadto na dodatkowy zastrzyk finansowy mogą liczyć świadczeniobiorcy emerytur pomostowych oraz świadczeń kompensacyjnych. 

Co istotne, osoby spełniające warunki otrzymają świadczenie automatycznie i nie będą musieli się uprzednio zgłaszać do ZUS. Według szacunków rządu dodatkową emeryturę otrzyma 9,8 mln emerytów i rencistów. Koszt tego wyniesie ponad 10 mld zł. 

Więcej o: