Przedsiębiorcy od 1 stycznia 2020 r. zyskają prawo do popełnienia błędu. Chodzi o kilkaset tysięcy firm

Od początku 2020 r. wejdzie w życie część reguł z tzw. Pakietu Przyjazne Prawo. Jedną z nich jest prawo do popełnienia błędu przez początkujących przedsiębiorców. Dzięki niemu zamiast mandatu czy kary przedsiębiorca będzie mógł liczyć tylko na pouczenie. Przywilej jest jednak obwarowany dodatkowymi zastrzeżeniami.

Kto ma prawo do popełnienia błędu?

Prawo do popełnienia błędu zacznie przysługiwać 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcom zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie obowiązywało jednak wyłącznie przez rok do dnia rozpoczęcia pierwszej działalności gospodarczej. Roczne prawo do popełnienia błędu otrzymają także przedsiębiorcy, którzy ponownie rozpoczęli działalność po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Szacuje się, że z rozwiązanie będzie dostępne dla ok. 300 tys. przedsiębiorców. 

Na czym polega prawo do popełnienia błędu?

Gdy przedsiębiorca naruszy przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, przed nałożeniem na niego mandatu karnego albo administracyjnej kary pieniężnej zostanie wezwany do usunięcia naruszenia prawa i jego skutków w wyznaczonym terminie.

Jeśli to zrobi, organ/inspektor/funkcjonariusz itd. odstąpi od wymierzenia mu kary.

Prawo do popełnienia błędu będzie dotyczyło różnych zaniedbań i naruszeń - nie tylko dotyczących przepisów podatkowych, ale także np. sanitarnych czy prawa pracy.

Uwaga na wyjątki

Prawo do popełnienia błędu ma kilka ważnych ograniczeń. Nie dotyczy m.in. sytuacji, gdy:

  • przedsiębiorca dostanie mandat karny w wyniku kontroli drogowej,

  • naruszenie przepisów prawa jest rażące,

  • przedsiębiorca dopuścił się "recydywy", tj. ponownie naruszył jakieś przepisy,

  • nie można usunąć naruszenia prawa lub jego skutków,

  • konieczność nałożenia mandatu lub kary wynika bezpośrednio z przepisów unijnych lub ratyfikowanej umowy międzynarodowej,

  • naruszenie przepisów polega na tym, że działalność gospodarcza jest wykonywana bez wymaganej koncesji, zezwolenia, pozwolenia, zgody czy wpisu do rejestru działalności regulowanej, albo niezgodnie z taką zgodą, zezwoleniem czy pozwoleniem.

>>> Anna Skórzyńska z firmy Szumisie: Człowiek bardziej żałuje tego, czego nie zrobił, niż tego, co zrobił źle [NEXT TIME]

Zobacz wideo
Więcej o: