Mały ZUS. Część przedsiębiorców ma szansę na niższe składki. Ważny termin mija już 8 stycznia

Przedsiębiorcy, którzy nie korzystali dotychczas z "małego ZUS-u", a spełniają warunek, żeby płacić niższe składki, mają czas tylko do 8 stycznia, aby złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stosowne zgłoszenie. Jeśli tego nie zrobią, za styczeń będą musieli zapłacić pełne składki. Od lutego będą mogli natomiast starać się o tzw. "mały ZUS plus".

Przedsiębiorcy, których przychody w 2019 r. nie przekroczyły poziomu 67,5 tys. zł (lub proporcjonalnie mniej, jeśli prowadzili działalność krócej - jednak minimum 60 dni), mogą za styczeń zapłacić niższe składki ZUS, zależne od przychodów. Przykładowo, zamiast standardowych ok. 1430 zł (tyle wyniesie "duży ZUS"), przedsiębiorca z przychodami na poziomie 50 tys. zł w całym 2019 r. będzie mógł zapłacić składkę ok. 1035 zł. W tej kwocie są składki: emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, na Fundusz Pracy oraz zdrowotna.

Za styczeń z "małego ZUS-u" zależnego od przychodów automatycznie skorzystają osoby, które z tego rozwiązania korzystały także w 2019 r. W tym przypadku nie trzeba ponownie się zgłaszać - oczywiście pod warunkiem, że wciąż spełnia się warunki dostępu do "małego ZUS-u". Należy to udowodnić w deklaracji rozliczeniowej (bądź w imiennym raporcie miesięcznym) składanej w styczniu.

Jeśli jednak przedsiębiorca nie korzystał w 2019 r. z "małego ZUS-u", a teraz chciałby to zrobić - musi złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stosowne zgłoszenie. Czas na to jest tylko do 8 stycznia. 

Gra toczy się tylko o składki za styczeń

Co ważne, nawet jeśli ktoś nie zgłosi do ZUS na czas chęci skorzystania z "małego ZUS-u", będzie musiał zapłacić pełne składki jedynie za styczeń. 

Od lutego zacznie bowiem obowiązywać ulepszona wersja tego rozwiązania, czyli "mały ZUS plus". Niższe składki będzie mogło płacić o ok. 130 tys. więcej przedsiębiorców. Kryterium dostępu do "małego ZUS-u" plus przychody w 2019 r. na poziomie maksymalnie 120 tys. zł. Co więcej, składki będą wyliczane już nie na podstawie przychodu, ale dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty).

Przykładowo, jeśli ktoś w 2019 r. osiągnął dochody na poziomie 40 tys. zł, "mały ZUS plus" będzie dla niego wynosić ok. 920 zł (łącznie wszystkie składki, w tym zdrowotna). 

Przedsiębiorcy, którzy 1 lutego będą korzystały z "małego ZUS-u", nie będą musieli składać żadnego zgłoszenia. Zostaną objęci "małym ZUS-em plus" automatycznie. Pozostali przedsiębiorcy będą mieli czas do 29 lutego, aby zgłosić się w ZUS do nowego rozwiązania. 

Więcej o: