Lekarze stażyści zarabiają mniej niż wynosi pensja minimalna. Winne Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia nie wydało odpowiedniego rozporządzenia dotyczącego pensji lekarzy stażystów, w związku z tym zarabiają oni 2509 zł brutto. Od początku 2020 roku płaca minimalna w Polsce wynosi 2600 zł brutto.
Zobacz wideo

Od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrosła do poziomu 2600 zł brutto. To jednak nie dotyczy absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, którzy odbywają obowiązkowy 13-miesięczny staż podyplomowy. Ministerstwo Zdrowia nie wydało odpowiedniego rozporządzenia, które podnosiłoby płacę do wyższego poziomu i stażyści wciąż dostają 2509 zł brutto pensji, informuje "Rzeczpospolita".

Wydawałoby się, że Ministerstwo Zdrowia powinno zadbać o to, by lekarze podczas stażu podyplomowego nie zarabiali mniej niż personel pomocniczy szpitala. Takie zachowanie pokazuje, że wykształcenie lekarza nie ma żadnego znaczenia i może on zarabiać poniżej progu. A przecież wysokość płacy minimalnej była znana od dawna

- mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Damian Patecki, współzałożyciel PR OZZL.

Ministerstwo Zdrowia wypuściło komunikat dotyczący pensji stażystów poniżej płacy minimalnej

Resort zdrowia wydał już stosowne oświadczenie na temat tej sytuacji. Stwierdzono w nim, że począwszy od stycznia 2020 r. pensja powinna wynosić 2600 zł brutto, ze względu na rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., które jest prawem powszechnie obowiązującym i powinno być stosowane do wszystkich pracowników. W związku z tym ministerstwo poinformował, że:

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do wysokości przysługującego lekarzowi stażyście wynagrodzenia zasadniczego, dokonana zostanie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty w tym zakresie, a zapisy będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. - Ministerstwo Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby rozporządzenie zostało wydane jeszcze w styczniu 2020 r.
Więcej o: