Ulga rehabilitacyjna. Jakie wydatki można odliczyć w PIT? Kiedy można z niej skorzystać?

Ulga rehabilitacyjna przyznawana jest niepełnosprawnym bądź osobom ich utrzymującym. Informujemy, jakie wydatki można odliczyć i kiedy można z niej skorzystać.

Ulgi podatkowe przysługują niepełnosprawnym bądź utrzymującym osobę niepełnosprawną. Wydatki, które nadają się do odliczeń możemy podzielić na dwie grupy: limitowane (możliwość odliczenia części kwoty) oraz nielimitowane (całość kwoty). Do pierwszej grupy zaliczamy m.in.: utrzymanie psa asystującego, zakup leków, opłacenie przewodników osób niepełnosprawnych oraz zakup leków. Całość kwoty można odliczyć natomiast od:

  • dostosowania wyposażenia mieszkań bądź budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zakupu narządzeń rehabilitacyjnych,
  • opłacenia tłumacza języka migowego, 
  • pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, 
  • koloni i obozów dla dzieci niepełnosprawnych poniżej 25 roku życia. 

Ulga rehabilitacyjna. Kiedy można skorzystać? 

Aby otrzymać ulgę rehabilitacyjną, należy posiadać orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności bądź inne dokumenty potwierdzającą ją np. renta. Urząd Skarbowy ma prawo sprawdzić te dokumenty. Z ulgi skorzystać nie można w przypadku, jeśli odliczenia zostały sfinansowane z następujących środków: Narodowy Fundusz Zdrowia, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowy fundusz aktywności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zobacz wideo

W przypadku zwrotu części kwoty, ulga podatkowa będzie wynosić różnicę pomiędzy poniesionymi kosztami a kwotą dofinansowania.

Co jeszcze warto wiedzieć o deklaracjach podatkowych za 2019 rok?

Więcej o: