Emerytura pomostowa w 2020 roku. Kto może z niej skorzystać i ile wynosi?

Emerytura pomostowa dotyczy zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach, często negatywnie wpływających na zdrowie. Ze świadczenia można skorzystać nawet 10 lat przed standardową emeryturą. Informujemy, kogo dotyczy ta możliwość i ile możemy otrzymać z tytułu tego świadczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na emeryturę można przejść po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn. Przedstawiciele pewnych grup zawodowych mogą liczyć na otrzymanie świadczenia nawet 10 lat wcześniej - to tzw. emerytura pomostowa. 

Zobacz wideo

Emerytura pomostowa. Komu przysługuje? 

Na emeryturę pomostową mogą liczyć jedynie te osoby, które pracowały w konkretnych warunkach np. zagrażających ich życiu bądź zdrowiu czy mających szkodliwy wpływ na ich zdrowie w dłuższej perspektywie. Dotyczy to również zawodów determinowanych siłami natury bądź procesami technologicznymi. Przez prace w szczególnych warunkach rozumiemy m.in.: 

  • prace na wodzie, 
  • prace pod ziemią, 
  • prace w powietrzu,
  • prace w warunkach zmiennego mikroklimatu,
  • bardzo ciężkie prace fizyczne,
  • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. 

Aby otrzymać emeryturę pomostową, należy spełnić szereg warunków. Taka możliwość skierowana jest do wszystkich osób urodzonych po 1948 roku, które mają co najmniej 55 lat (kobiety ) bądź 60 lat (mężczyźni). Osoby te musiały przez co najmniej 15 lat pracować w wyżej wymienionych warunkach, a przy tym posiadać 20 i 25 lat stażu ubezpieczeniowego. Potencjalni świadczeniobiorcy musieli wykonywać pracę w szczególnych warunkach przed 1999 rokiem, ale również po 2008 roku. 

Emerytura pomostowa. Ile wynosi w 2020 roku? 

Emerytura pomostowa nie może być niższa 1200 zł brutto. Podobnie jak w przypadku standardowego świadczenia emerytalnego zależna jest od wysokości wpłat. Emerytura pomostowa obliczana jest poprzez podzielenie podstawy przed średnią długość życia dla osób w wieku 60 lat. Świadczenie tego typu obowiązuje do momentu spełnienia warunków przejścia na standardową emeryturę. Będąc na emeryturze pomostowej, można dorabiać. 

Więcej o: