Koniec użytkowania wieczystego. Ministerstwo Rozwoju z ważnym komunikatem ws. spóźnionych zaświadczeń o uwłaszczeniu

Użytkowanie wieczyste jest sukcesywnie likwidowane. Dzięki bonifikatom mieszkańcy będą mogli wykupić grunty za stosunkowo nieduże pieniądze. Ministerstwo Rozwoju tłumaczy, co mają zrobić osoby, które jeszcze nie otrzymały zaświadczenia o uwłaszczeniu.

Likwidacja użytkowania wieczystego sprawiła, że miliony osób mieszkających w blokach mogą wykupić grunty, na których stoi budynek z ich mieszkaniem. W tym roku mogą zrobić to za stosunkowo niskie kwoty z powodu bonifikat przygotowanych w ramach programu. Odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Rozwoju uspokaja jednak osoby, który nie otrzymały jeszcze zaświadczenia o uwłaszczeniu niezbędnego do złożenia wniosku o bonifikatę.

Zobacz wideo

Likwidacja użytkowania wieczystego. Ministerstwo Rozwoju z ważnym komunikatem: "Zaświadczenie ważne nawet po terminie"

Właściciele mieszkań do końca minionego roku powinni otrzymać zaświadczenie o uwłaszczeniu. Po otrzymaniu dokumentu można wnioskować o bonifikatę, która pozwala na wykup gruntów za bardzo niską kwotę. Początkowo termin składania wniosków miał minąć 29 lutego 2020 roku, czyli dniu uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste. W związku z problemami z wysłaniem zaświadczeń mieszkańcom w odpowiednim terminie Ministerstwo Rozwoju wystosowało komunikat, w którym uspokaja osoby mające problem ze złożeniem wniosków o bonifikatę.

Zgodnie z komunikatem, zaświadczenia wydane po terminie mają taką samą moc prawną, jak te wydane do końca 2019 roku.

W przypadku chęci skorzystania z najwyższej bonifikaty z tytułu opłaty jednorazowej trzeba złożyć wniosek do właściwego urzędu w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia. Organ naliczy opłatę i uwzględni bonifikatę. Kwotę ustaloną przez urząd należy wpłacić w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania z urzędu informacji o wysokości tej kwoty.

- czytamy. Ministerstwo Rozwoju przypomina także, że nieuiszczenie opłaty w tym roku nie musi wiązać się z tym, że bonifikata przepadnie. W niektórych miastach może być ona niższa w kolejnych latach. 

>>> Dowiedz się więcej: Polacy przepraszają się z wielką płytą. Mieszkania w betonowych blokach schodzą na pniu

Resort tłumaczy także, co mają zrobić osoby, które nie będą w stanie opłacić jednorazowej opłaty. "W sytuacji, gdy ktoś nie może sobie pozwolić na uiszczenie jednorazowej opłaty przekształceniowej (czyli opłaty za nabycie prawa własności), należy płacić co roku przez 20 lat opłaty roczne, tak jak to było w przypadku opłaty za użytkowanie wieczyste" - czytamy w komunikacie. Co więcej, wysokość opłaty nie wzrośnie z powodu wzrostu wartości gruntów. Jedyną opcją podwyżek jest rewaloryzacja kwoty, która będzie odbywać się  co trzy lata. Po okresie 20 lat te osoby również nabędą prawa do gruntów, na których stoi ich nieruchomość

Więcej o: