L4 na dziecko. Ile przysługuje zasiłku opiekuńczego i dla kogo? Na jak długo można wziąć zwolnienie?

L4 na dziecko przysługuje obojgu rodzicom, a jego długość jest zależna od wieku dziecka. Kiedy można skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Ile można dostać pieniędzy na L4 na dziecko?
Zobacz wideo

Zasiłek opiekuńczy, czyli L4 na dziecko, może pobierać zarówno matka, jak i ojciec. Warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego. Rodzice nie mogą jednak korzystać z niego w tym samym momencie. Świadczenie przysługuje każdemu, kto opłaca składkę chorobową, również dobrowolną. Oznacza to, że z L4 na dziecko mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie czy prowadzące własną działalność gospodarczą, w przypadku której warunkiem jest zawieszenie jej na czas opieki nad dzieckiem.

L4 na dziecko - komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Z zasiłku opiekuńczego można skorzystać, jeśli żaden inny członek rodziny nie może zająć się osobą potrzebującą opieki. Wyjątkiem jest opieka nad chorym dzieckiem poniżej drugiego roku życia. Za członków rodziny, którzy nie mogą zająć się dzieckiem uważa się:

 • osoby całkowicie niezdolne do pracy,
 • osobę chorą,
 • osobę niesprawną fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
 • osobę prowadzącą gospodarstwo rolne,
 • pracownika odpoczywającego po pracy na nocnej zmianie,
 • osobę prowadzącą działalność pozarolniczą, która nie ma ustalonych godziny pracy,
 • osobę niezobowiązaną do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeśli odmawia ona sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy mogą pobierać osoby, który muszą zapewnić opiekę:

 • zdrowemu dziecku do ukończenia przez nie 8 lat m.in. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły, choroby niani, choroby rodzica, który stale opiekuje się dzieckiem,
 • dziecku niepełnosprawnemu do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli wystąpiła jedna z następujących sytuacji: poród lub choroba małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, jeśli poród lub choroba uniemożliwia im opiekę; pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem,
 • choremu dziecku w wieku do 14 lat,
 • choremu niepełnosprawnemu dziecku, które nie ukończyło 18 lat,
 • innemu choremu członkowi rodziny np. małżonkowi, rodzicowi dziecka, rodzicowi, ojczymowi, macosze, teściowi, dziadkowi, wnukowi, rodzeństwu oraz dziecku w wieku ponad 14 lat, jeśli będzie z nim mieszkać w czasie choroby.

Ile dni L4 na dziecko można wziąć? Ile pieniędzy można dostać?

Liczba dni jakie można wziąć na zasiłku opiekuńczym, jest jasno określona przez przepisy:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14,
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,
 • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli mama albo ojciec opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat albo dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat, jeśli w wyniku porodu, choroby albo pobytu w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, nie mogą oni opiekować się dzieckiem niepełnosprawnym.

Będąc na L4 na dziecko można liczyć na 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Ten jest liczony od średniej wynagrodzenia albo od przychodu z ostatnich 12 miesięcy. Pieniądze wypłaca ZUS lub pracodawca i przysługują one od razu, bez okresu wyczekiwania. 

Więcej o: