NIK skontroluje TVP. Marian Banaś chce wiedzieć, jak telewizja zarządza swoimi finansami

NIK podała plan kontroli jakie przeprowadzi w 2020 roku. Organ, którym zarządza Marian Banaś, sprawdzi w tym roku m.in. TVP. Najwyższa Izba Kontroli przyjrzy się m.in. finansom telewizji zarządzanej przez Jacka Kurskiego.
Zobacz wideo

Najwyższa Izba Kontroli w 2020 roku skontroluje TVP. Instytucja, na czele której stoi Marian Banaś przyjrzy się finansom telewizji publicznej, zwracając uwagę na to jak są zarządzane. Drugim punktem kontroli wymienionym w planie, jest sprawdzenie, jak TVP dba o mniejszości narodowe.

Wśród przewidzianych w planie pracy NIK na rok 2020 kontroli znajdą się m.in. badanie zarządzania majątkiem i finansami TVP oraz dbałość organów administracji publicznej o podtrzymywanie tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych

- czytamy w komunikacie Najwyższej Izby Kontroli. Po za kontrolą w TVP, NIK planuje przeprowadzić 90 innych kontroli.

NIK skontroluje nie tylko TVP. Lista instytucji jest znacznie dłuższa

Najwyższa Izba Kontroli ma zamiar sprawdzić działanie innych istotnych państwowych instytucji. Celem jest oczywiście zbadanie, czy realizują one cele takie jak bezpieczeństwo obywateli, gospodarka finansowa państwa, koszty świadczeń zdrowotnych czy przeciwdziałanie kryzysom ekologicznym. 

Według planu Narodowy Bank Polski zostanie w 2020 roku skontrolowany dwukrotnie. Sprawdzona zostanie realizacja założeń Rady Polityki Pieniężnych na rok 2019. Druga kontrola dotyczyć będzie zarządzania finansami przez NBP w latach 2015-2020, w związku z kontrowersjami związanymi z pensjami niektórych pracowników. 

NIK przyjrzy się także założeniom oraz finansom Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawdzone zostanie "czy taryfikacja świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przebiega prawidłowo i jak NFZ rzetelnie korzysta z wycen tych świadczeń". Ponadto skontrolowane zostanie przygotowanie polskiego systemu zdrowotnego na wypadek pojawienia się epidemii, do czego NIK mogła skłonić trwają w Chinach epidemia koronawirusa.

Ponadto na kontrolę muszą przygotować się m.in. Siły Zbrojne RP czy Służba Ochrony Państwa. NIK sprawdzi też bezpieczeństwo Polaków na drogach i co jest robione, by zwiększyć jego poziom.

Więcej o: