Górnicy obłowili się pod koniec roku. Przeciętne zarobili niemal 15 tys. zł

Jak wynika z danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r. wyniosło 5604,25 zł brutto. Ale oczywiście jedna grupa zawodowa drugiej nierówna. W sektorze górniczym przeciętna pensja sięgnęła aż blisko 15 tys. zł.

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło w grudniu 2019 r. po raz pierwszy w historii poziom 5,6 tys. zł. Wyniosło dokładnie 5604,25 zł. 

Dane za grudzień zawsze mocno odbiegają od odczytów z innych miesięcy. Przykładowo, miesiąc wcześniej, w listopadzie 2019 r., przeciętne wynagrodzenie wynosiło niemal 400 zł mniej - ok. 5229 zł. W całym 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło ok. 5169 zł.

Grudniowe dane dotyczące wynagrodzeń są podbijane przez wypłaty różnych bonusów finansowych. Przoduje w tym sektor górniczy. Dodatki np. z okazji Barbórki sprawiły, że według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w grudniu w sektorze górnictwa i wydobycia wyniosło aż 14951,10 zł. Skalę grudniowych dodatków niech podsumuje fakt, że przeciętne wynagrodzenie w całym 2019 r. w tej gałęzi przemysłu było o ok. 6,5 tys. zł niższe i wyniosło ok. 8,5 tys. zł. 

Statystyki windują także wynagrodzenia w sektorach "informacja i komunikacja" (czyli m.in. pracownicy IT), "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę" (czyli np. spółki energetyczne) oraz "działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" (to szeroka grupa, w której mieszczą się m.in. kancelarie prawnicze, biura rachunkowo-podatkowe, biura architektoniczne, działalność inżynieryjna czy działalność naukowa). W pierwszych dwóch grupach przeciętne wynagrodzenie w grudniu oscylowało wokół 9 tys. zł brutto, w ostatniej wyniosło blisko 7,8 tys. zł.

embed

>>> Łukasz Schreiber tłumaczy, dlaczego sprowadzamy węgiel z Rosji i Mozambiku

Zobacz wideo

Zarabiasz znacznie mniej niż średnia? Oto powód

Żeby nie było wątpliwości - cały czas mówimy o przeciętnym wynagrodzeniu, które nie jest idealnym wskaźnikiem płac w całej gospodarce. Po pierwsze, przeciętne wynagrodzenie jest zawyżane przez najwyższe pensje kadr kierowniczych. 

Po drugie, statystyka ta dotyczy wyłącznie firm zatrudniających ponad 9 osób. Dane z poprzednich lat co do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (tj. także w mniejszych firmach m.in. na etacie) - za 2019 r. jeszcze nie ma - są o kilkaset złotych niższe niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Raz na dwa lata GUS pokazuje także dane dotyczące mediany wynagrodzeń, czyli poziomu, ponad i poniżej którego zarabia dokładnie po połowie osób w Polsce (w firmach z ponad 10 pracownikami). Według ostatnich danych, w październiku 2018 r. mediana płac w polskiej gospodarce wyniosła 4094,98 zł brutto - to o ponad 900 zł mniej niż średnie wynagrodzenie w tym okresie, które wynosiło 5003,78 zł brutto.

Czytaj też: "Ja jem kapustę, mój szef mięso; razem jemy gołąbki!" Wyjaśniamy dane GUS o przeciętnej pensji

Więcej o: