W 2020 roku banki zaostrzą politykę kredytową. Komu będzie trudniej o kredyt?

W 2020 roku banki spodziewają się nieznacznego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe oraz konsumpcyjne, mimo że w planach mają zaostrzenie polityki kredytowej. Najtrudniej będzie o pożyczki konsumpcyjne.

Dane o planach kredytowych w 2020 roku pochodzą z ankiety Narodowego Banku Polskiego przeprowadzonej na początku stycznia bieżącego roku. Wzięły w niej udział 24 banki, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 87 proc. Wynika z niej, że banki dalej będą zaostrzać politykę kredytową, co jednak nie znajdzie odzwierciedlenia w mniejszym popycie na pożyczki. 

Zobacz wideo

Kredyty w 2020 roku. Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy?

Pożyczki dla przedsiębiorców obowiązują inne zasady oraz trendy aniżeli kredyty konsumenckie bądź mieszkaniowe. "Na I kwartał 2020 r. banki przewidywały: kontynuację umiarkowanego zaostrzania polityki kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw w segmencie krótko- i długoterminowych kredytów (odpowiednio -11 proc. i -12 proc.), spadek popytu na kredytu dla dużych (odpowiednio -5 proc. i -23 proc.) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (odpowiednio -26 proc. i -9 proc.)" - czytamy w komunikacie Narodowego Banku Polskiego.

Kredyty w 2020 roku. Wreszcie spada popyt na pożyczki mieszkaniowe, kredytów konsumpcyjnych będzie więcej  

O ile sytuacja w kwestii przedsiębiorców utrzymuje się na stabilnym, lekko negatywnym dla nich poziomie, to interesujące trendy można zaobserwować w kwestii innych rodzajów kredytów. Przede wszystkim warto zauważyć, że w IV kwartale 2019 roku po raz pierwszy od sześciu kwartałów zaobserwowano spadek zainteresowania pożyczkami mieszkaniowymi. Było to spowodowane zmianą warunków pożyczek oraz w mniejszym stopniu wzrostem cen nieruchomości. W 2020 roku banki planują zaostrzyć politykę w tym segmencie pożyczek, ale prawdopodobnie znów zostanie odnotowany lekki wzrost popytu. 

>>> Czytaj także: Getin Bank z dotkliwą karą. Chodzi o klauzule w umowach kredytów "frankowych"

Dużo gorsze czasy czekać mogą osoby lubujące się w kredytach konsumpcyjnych, gdyż banki mają w planach znaczne zaostrzenie polityki kredytowej. Mimo to prognozowany jest wzrost o 16 proc. popytu na pożyczki tego typu. Czym spowodowane jest takie działanie banków? 

Żaden bank nie wskazał czynników, które skłaniałyby go do łagodzenia polityki kredytowej. Do czynników nieobjętych ankietą wpływających na zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych banki zaliczyły, m.in. realizację zaleceń KNF oraz wyroku TSUE dotyczącego zwrotu opłat przy wcześniejszej spłacie kredytu, zmianę parametrów oceny zdolności kredytowej i prognozy rentowności produktu, a do czynników łagodzących – optymalizację procesu kredytowego

- czytamy w ankiecie NBP. Głównym czynnikiem, dla którego zaostrzona będzie polityka ws. kredytów konsumpcyjnych będzie wzrost ryzyka w związku ze możliwą zmianą sytuacji gospodarczej.

Więcej o: