L4 na dziecko. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko? Ile dni rocznie możemy wziąć?

L4 na dziecko przysługuje każdej osobie pracującej, a jego długość jest zależna od wieku dziecka. Kiedy można skorzystać z zasiłku opiekuńczego? Na ile pieniędzy możemy liczyć?

L4 na dziecko, czyli prawo do zasiłku opiekuńczego, mają oboje rodziców. Muszą być jednak objęci ubezpieczeniem chorobowym, a przy tym nie mogą skorzystać z niego w tym samym momencie. Warto pamiętać, że forma zatrudnienia nie ma żadnego znaczenia, gdyż z zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie bądź samozatrudnione. W tym ostatnim przypadku muszą one zawiesić działalność gospodarczą na czas opieki na dzieckiem. 

Zobacz wideo

L4 na dziecko. Ile dni przysługuje? Ile pieniędzy otrzymamy?

Liczba dni, jakie możemy wziąć w ramach zasiłku opiekuńczego, została określone w przepisach:

  • 60 dni w roku kalendarzowym, w przypadku opieki sprawowanej nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14,
  • 14 dni w roku kalendarzowym, w momencie sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,
  • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli mama albo ojciec opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat albo dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat. Dotyczy to sytuacji, gdy drugi rodzic w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (typu poród, choroba, pobyt w szpitalu) nie może zajmować się dzieckiem niepełnosprawnym. 

Z tytułu zasiłku opiekuńczego otrzymamy 80 proc. średnich zarobków bądź przychodu wyliczonych z ostatnich 12 miesięcy. Osoby pobierające świadczenie otrzymują pieniądze za każdy dzień, w tym te ustawowo wolne od pracy. Wypłaca ZUS lub pracodawca i przysługują one od razu. ZUS wypłaca świadczenie w momencie, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób. 

L4 na dziecko. Komu przysługuje?

L4 na dziecko można otrzymać na podstawie zwolnienia lekarskiego lub dokumentu o nagłym zamknięciu szkoły/żłobka. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Należy pamiętać, że zasiłek opiekuńczy można otrzymać również na opiekę nad innym członkiem rodziny. W takim wypadku kluczowe jest wykazanie, że nie ma innej osoby, która byłaby w stanie zająć się chorym. Więcej informacji np. dotyczących wnioskowania o zasiłek chorobowy, znajdziemy na stronie ZUS

Więcej o: