Sejm uwierzył w zrównoważony budżet 2020. Ustawa przyjęta, poprawki opozycji odrzucone

Sejm przyjął budżet na rok 2020. Poprawki wniesione przez opozycję zostały w większości odrzucone, przyjęto jedynie zmiany proponowane przez obóz PiS. Po raz pierwszy od dekad budżet kraju jest zbilansowany. Opozycja twierdzi jednak, że ukryty deficyt sięga kilkudziesięciu miliardów.

Budżet na rok 2020 został przyjęty. Projekt poparło 231 posłów, przeciwnych było 217. Odnotowano jeden głos wstrzymujący się. Dochody państwa w 2020 r. zaplanowano na poziomie ok. 435,3 mld zł, na dokładnie takim samym poziomie są wydatki.

460 odrzuconych poprawek, 15 przyjętych. Wszystkie z PiS

Ostatecznie w projekcie budżetu nie uwzględniono 460 poprawek mniejszości zgłaszanych w pierwszym czytaniu. Spośród 111 wniesionych podczas drugiego uwzględniono tylko 15 - jedynie te, które złożyli przedstawiciele PiS lub obozu rządzącego.

Senat pomógł poprawić budżet 2020. Ucieszą się nauczyciele i lekarze

Niektóre poprawki wprowadzone przez Senat do ustawy okołobudżetowej zostały przyjęte. Chodzi o przepisy dotyczące zagwarantowania wyższych środków na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne oraz zwiększenie rezerwy części oświatowej o 50 mln zł.

Posłowie zgodzili się także, by rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej mogła być zwiększona o 50 milionów zł z rezerwy celowej budżetu państwa. Inne zmiany, wprowadzone przez Senat zostały odrzucone.

Zobacz wideo Nadchodzi nowy podatek. Tym razem od cukru. Czy podniesie ceny w sklepach? Polacy mają się odchudzić, ale budżet się utuczy

Zmiany w finansowaniu szkoleń lekarzy

Najważniejsze zmiany w ustawie okołobudżetowej to m.in., przeznaczenie ponad 2,2 mld zł z Funduszu Pracy na finansowanie staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych, a także przekazane 310 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

Ustawa zapewnia również środki na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS. Umożliwia ponadto finansowanie wydatków (433,1 mln zł) na modernizację wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa".

Czytaj też: Budżet na 2020 r. w Sejmie. Opozycja: "Oczyszczony z manipulacji deficyt wynosi 52 mld zł"

Zbilansowanie przychodów i wydatków państwa ma miejsce pierwszy raz od dekad. Eksperci zwracają uwagę na fakt, że zrównoważeniu pomagają księgowe zabiegi. Wśród nich finansowanie pieniędzy na "trzynastki" dla emerytów z pożyczki w ZUS, czego po stronie kosztów w budżecie wpisywać nie trzeba. Opozycja twierdzi, że budżet "oczyszczony z manipulacji" rządu tak naprawdę oznacza 52 mld zł deficytu.