Getin Noble Bank tnie etaty. Tylko do czerwca zmniejszy zatrudnienie o 250 osób

Jak podał Getin Noble Bank, firma planuje optymalizację struktury zatrudnienia oraz dalszy wzrost efektywności procesów biznesowych. W efekcie zakładanej restrukturyzacji bank zredukuje zatrudnienie o maksymalnie 250 osób do czerwca 2020 r.

Celem planowanych zmian jest dalsza poprawa efektywności kosztowej oraz wzmocnienie zdolności przychodowych banku. W efekcie zakładanej restrukturyzacji do czerwca 2020 roku zwolnienia obejmą 250 osób - nie więcej. Tak przynajmniej zapewnia bank.

W efekcie trwającej optymalizacji działań operacyjnych, a także w oparciu o analizę potrzeb kadrowych banku, zdecydowaliśmy o dalszej redukcji zatrudnienia. Celem podejmowanych działań jest poprawa efektywności i wyników finansowych banku w perspektywie średnio- i długoterminowej. Wszystkim osobom objętym zwolnieniami zaoferujemy wewnętrzne wsparcie w postaci tzw. outplacementu

- powiedziała członek zarządu Getin Noble Banku Maja Stankowska.

Obecnie bank zatrudnia ponad 4 350 osób. Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 r. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

>>> Wysoka inflacja zjada pieniądze Polaków. Czy będzie jeszcze gorzej?

Zobacz wideo

Getin Noble Bank z karą od UOKiK

Pod koniec stycznia 2020 r. UOKiK poinformował, że zdecydował się ukarać Getin Noble Bank karą w wysokości ponad 13,4 mln zł. Urzędnicy uznali, że że bank niewłaściwie informował klientów o przeliczniku kursu walut w kredytach hipotecznych. Zgodnie z decyzją urzędu, bank powinien też poinformować klientów, że klauzule indeksacyjne w aneksach do umów kredytowych nie wiążą stron.

W efekcie kredytobiorcy nie są w stanie samodzielnie sprawdzić, czy bank prawidłowo ustala kursy walut i nalicza im raty. Pojawia się więc ryzyko, że GNB może je wyznaczać arbitralnie i w sposób nieprzewidywalny dla konsumentów

- komentował Marek Niechciał, ówczesny prezes UOKiK.

Jak dodał urząd, w jednej z klauzul bank zastrzegł sobie także prawo do zmiany ustalonego kursu waluty w przypadku jej dużych wahań na rynku w ciągu dnia. Konsumenci - jak podkreślał UOKiK - nie mieli możliwości zweryfikowania zasadności takich działań i zareagowania na nie.

Więcej o: