Karta Polaka. Dla kogo? Jak złożyć wniosek i jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać?

Karta Polaka to ważny dokument dla osób posiadających polskich przodków i czujących związek z Polską. Dzięki Karcie mogą one liczyć na pewne przywileje. Informujemy, kto może otrzymać Kartę Polaka oraz, jakie warunki należy spełnić, aby ją dostać.

Karta Polaka funkcjonuje w Polsce od marca 2008 roku. Jest to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może otrzymać osoba niemająca obywatelstwa polskiego bądź zezwolenia na pobyt w naszym kraju. Jak wynika z danych za 2019 rok, od czasu wprowadzenia jej, MSZ wystawiło ponad 200 tys. Kart Polaka, z czego ponad 50 proc. dotyczyło obywateli Ukrainy.

Karta Polaka. Komu przysługuje? Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać Kartę Polaka, trzeba spełnić szereg warunków. Na wstępie należy pamiętać, że ubiegać się o nią mogą jedynie osoby, które są obywatelami 15 państw byłego ZSRR, m.in. Ukrainy, Gruzji, Armenii, Litwa, Białorusi czy Kazachstanu. Przede wszystkim osoba ubiegająca się o dokument musi wykazać swój związek z polskością oraz podstawową znajomość języka polskiego oraz tradycji narodowych. 

Dodatkowo niezbędne jest przedstawienie, że co najmniej jeden z rodziców lub dziadków bądź dwójka pradziadków osoby ubiegającej się o Kartę Polaka posiadało obywatelstwo polskie. Najlepszym potwierdzeniem będzie akt urodzenia krewnego. O dokument może się także ubiegać osoba, która aktywnie działa na rzecz kultury polskiej i języka przez co najmniej trzy lata. Potwierdzeniem tego będzie przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia. W takim przypadku nie jest konieczne posiadanie przodków polskiego pochodzenia. 

Karta Polska. Jak złożyć wniosek? O czym należy pamiętać? 

Przede wszystkim o dokument mogą ubiegać się jedynie osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa bądź zezwolenia na pobyt stałym w naszym kraju. Decyzję o przyznaniu Karty Polaka podejmuje konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy po odbyciu z nim rozmowy, dzięki czemu sprawdzona zostanie znajomość języka polskiego. Osoba ubiegająca się o dokument będzie musiała również zdać test, co będzie potwierdzeniem jego znajomości narodowych tradycji. 

Niezbędne jest także przedstawienie wniosku, że osoba bądź jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium RP bądź PRL na podstawie umów repatriacyjnych z lat 1944–1957 do bądź z krajów postradzieckich. 

>>> Thun: Kaczyński wyrzuciłby obcokrajowców z Polski

Zobacz wideo

Karta Polaka przysługuje na 10 lat, osoby powyżej 65. roku życia otrzymują ją jednak na czas nieokreślony. Kartę Polaka można przedłużyć na trzy miesiąca przed jej wygaśnięciem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, którym jest przyznawana otrzymują szereg przywilejów. Poza możliwością przebywania na stale w Polsce oraz podjęcia pracy czy uczenia się takie osoby mogą liczyć na 37 proc. ulgę na przejazdy transportem kolejowym, bezpłatne wejścia do muzeów. Ponadto, mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Więcej o: