KGHM dogadał się ze związkowcami. Podwyżka płacy zasadniczej o 6 proc. "Przy założeniu braku nadzwyczajnych zdarzeń"

Jak podała Krajowa Sekcja Górnictwa Rud Miedzi NSZZ "Solidarność", pięć związków zawodowych działających w KGHM Polska Miedź zawarło z zarządem firmy porozumienie w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), które przewiduje m.in. podniesienie stawek płac zasadniczych o 6 proc.

Zawarty porozumieniem protokół dodatkowy do ZUZP obejmuje m.in.: podniesienie stawek płac zasadniczych o 6 proc. od 1 stycznia 2020 r., zwiększenie podstawy za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych oraz ujęcie w zapisach ZUZP abonamentu medycznego.

Przy założeniu braku nadzwyczajnych zdarzeń makroekonomicznych podwyższenie płac zasadniczych o 6 proc. skutkować będzie wzrostem średniej płacy ogółem na poziomie nie niższym niż 6 proc. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń strony układu podejmą odpowiednie uzgodnienia

- podali związkowcy.

Moja propozycja została jednogłośnie przyjęta przez stronę społeczną. To podziękowanie za wspólnie osiągnięte wyniki

- podsumował prezes zarządu KGHM, Marcin Chludziński.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,53 mld zł w 2018 r.

>>> Czy rząd może zahamować rosnące ceny? "Potrzebny jest wzrost wydajności pracy"

Zobacz wideo

Polska Grupa Górnicza też dała podwyżki

Raptem kilka dni wcześniej, 26 lutego, na spotkaniu wicepremiera Jacka Sasina i wiceministra Adama Gawędy doszło do porozumienia rządu z górniczymi związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej (PGG). W zamian za 6-procentową podwyżkę płac górnicy odstąpili z zaplanowanych akcji protestacyjnych. Porozumienie zawarte między związkowcami działającymi przy PGG i przedstawicielami rządu zakłada "podniesienie wynagrodzeń o 6 proc. od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz powrót do negocjacji płacowych między zarządem PGG, a związkami we wrześniu". Co więcej, górnicy wymogli też na rządzie podjęcie działań w kierunku ograniczenia importu węgla z Rosji oraz "przyśpieszenie wywozu zapasów węgla kamiennego zgromadzonych na składach przy kopalniach".

Więcej o: