GIF wycofał kolejne serie leku Sulfarinol. Krople do nosa zawierały zanieczyszczenia

Główny Inspektorat Farmaceutyczny decyzją z 28 lutego wycofał kolejne trzy serie leku Sulfarinol. Wadliwe krople do nosa zawierają zanieczyszczony azotan nafaloziny.

Chodzi o krople do nosa Sulfarinol (Sulfathiazolum + Naphazolini nitras)(50 mg + 1 mg)/ml, których producentem jest Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Galenus". Serie leku, które zostały wycofane z obrotu na terenie Polski, mają numery: 041017, 051017, 061017. Termin ważności dla wszystkich wycofanych serii Sulfarinolu kończy się 31 października 2020 r. Decyzji nałożono rygor natychmiastowej wykonalności.

GIF wycofuje krople do nosa. Serie zawierały zanieczyszczony azotan nafazoliny

Decyzja GIF została opublikowana w internetowym Rejestrze Decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła drogą elektroniczną informacja od pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego dotycząca otrzymania wyników poza specyfikacją w badanych próbkach archiwalnych dla ww. serii produktu leczniczego Sulfarinol, w zakresie parametru zanieczyszczenia azotanu nafazoliny

- czytamy w jej uzasadnieniu.

W decyzji zaznaczono również, że stronie (producentowi leku) nie przysługuje od niej odwołanie. Wytwórca może natomiast - w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji - zwrócić się do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Sulfarinol wycofany z obrotu. W kolejnych seriach wykryto zanieczyszczenie

Od początku roku GIF podjął analogiczne decyzje w stosunku do innych serii leku. W połowie stycznia z powodu wady jakościowej zabroniono dalszej sprzedaży pięciu z nich, natomiast 21 lutego kolejnych czterech.

Sulfiranol może być używany w doraźnym leczeniu krótkotrwałych objawów przekrwienia błony śluzowej nosa - kataru, uczucia zatkanego nosa czy obrzęku błony śluzowej nosa. Są one zwykle powodowane przez stan zapalny związany z zakażeniem bakteryjnym.

Zobacz wideo Minister zdrowia: zaprzestanie przyjmowania metforminy może grozić poważniejszymi konsekwencjami zdrowotnymi niż kontynuacja leczenia tym lekiem
Więcej o: