Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak założyć firmę? Ile wynoszą składki ZUS, a także na jakie ulgi można liczyć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków, ale i korzyści. Przedsiębiorcy mogą liczyć na liczne ulgi przez co ich składki są stosunkowo niskie. Jak założyć działalność? Z jakich ulg można skorzystać?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej dla wielu osób brzmi niczym czarna magia. Spowodowane jest to faktem, że przedsiębiorcy w inny sposób rozliczają się z ZUS-em oraz fiskusem, a samo założenie działalności przez lata było procesem prawnie zawiłym. W ostatnich latach zarejestrowanie firmy uległo uproszczeniu, a świeżo upieczeni przedsiębiorcy mogą liczyć na atrakcyjne ulgi. 

Zobacz wideo Drukarka dla małego przedsiębiorstwa? Sprawdzamy w naszym teście

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Jak ją założyć?

Aby rozpocząć działalność, należy wysłać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki temu przedsiębiorca otrzyma wpis do ewidencji, numer NIP i REGON, zostanie także zgłoszony jako płatnik do ZUS-u. Firmę zarejestrować można również w urzędzie gminy lub miast. Wraz z wnioskiem CEIDG-1 (do pobrania w TYM MIEJSCU) można tam zgłosić:

  • siebie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
  • członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • zatrudnione osoby, m.in. pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące, do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • członków rodziny zatrudnionych osób do ubezpieczenia zdrowotnego.

Istnieje również możliwość złożenia dokumentów w placówce ZUS, drogą listowną bądź elektroniczną. Pomocny w tym będzie program Płatnik bądź aplikacja e-Płatnik. Termin złożenia mija w ciągu siedmiu dni od powstania obowiązku ubezpieczeń. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Ile wynoszą składki bez ulg? Co trzeba opłacać?

Przedsiębiorcy muszą obowiązkowo opłacać następujące ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest natomiast dobrowolne. Składki na ubezpieczenia naliczane są od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ich wysokość bez żadnych ulg dla nowych przedsiębiorców (o nich później) przy minimalnej podstawie wymiaru, czyli 3136,20 zł, kształtuje się następująco:

  • 612,19 zł na ubezpieczenie emerytalne;
  • 250,90 zł na ubezpieczenie rentowe;
  • 76,84 zł na ubezpieczenie chorobowe;
  • 76,84 zł na Fundusz Pracy;
  • 52,37 zł na ubezpieczenie wypadkowe.

Uwzględniając w to składkę zdrowotną, łącznie trzeba oddać 1431,38 zł. 

Przedsiębiorcy na start. Z jakich ulg mogą skorzystać?

Obecnie w przepisach znajduje się jednak szereg ulg, z których skorzystać mogą przedsiębiorcy zaczynający działalność. Jako pierwsza pojawia się "Ulga na start", dzięki której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze pół roku. W tym czasie należy więc wnosić opłaty jedynie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, którego wysokości w 2020 roku wynosi 362,54 zł. 

Później przedsiębiorcy przechodzą na tzw. preferencyjny ZUS, który mogą opłacać przez kolejne dwa lata. Wysokość składek jest obliczana od 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. Jako że w 2020 roku jest ono rekordowo duże i wynosi 2600 brutto przedsiębiorcy decydujący się na ten krok będą musieli zapłacić 609,13 zł, czyli o 53 zł więcej niż w ubiegłym roku

Osoby prowadzące działalność gospodarczą po "Uldze na start" mogą zdecydować się także na Mały ZUS, który od 1 lutego obowiązuje jako Mały ZUS Plus. Nie będą ich wtedy jednak obowiązywać zasady preferencyjnego ZUS-u. Z ulgi można skorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 prowadzenia firmy. W przypadku Małego ZUS-u Plus składki na ubezpieczenie zdrowotne są takie same, ale korzystniej wyliczane są składki na ubezpieczenie społeczne. Z tej opcji skorzystać mogą jedynie przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 120 tys w danym roku. Wysokość składki można obliczyć za pomocą kalkulatora przygotowanego przez ZUS, który jest dostępny TUTAJ

Należy pamiętać, że aby skorzystać z ulg, trzeba spełniać szereg warunków. Korzystanie z nich wiązać się będzie z niższymi zasiłkami chorobowymi, macierzyński itd. 

Więcej o: