W nocy Sejm przyjął budżet na 2020 r. Wszystkie poprawki Senatu zostały odrzucone

W nocnym bloku głosowań Sejm odrzucił 94 poprawki do ustawy budżetowej na 2020 r., które zaproponował Senat. Zakładały one m.in. zwiększenie wydatków na leczenie onkologiczne o niecałe dwa miliardy złotych.

Podczas nocnych obrad Henryk Kowalczyk, szef Komisji Finansów Publicznych, zaproponował we wniosku, żeby nad poprawkami głosowano w jednym bloku. Jak podkreślał, wszystkie poprawki uzyskały negatywną opinię komisji. Za ich odrzuceniem zagłosowało 228 posłów, przeciw było 207, a 12 wstrzymało się od głosu. Jedna z przyjętych przez Senat w lutym poprawek przesuwa blisko 2 miliardy złotych (1 miliard 920 mln zł) na leczenie chorób nowotworowych.

Zobacz wideo Sienkiewicz: Zastanawiam się, czy w ogóle jest możliwe porozumienie się z rządzącymi

Sejm uchwalił budżet, poprawki Senatu odrzucone

Jako źródła finansowania projekt wskazywał między innymi zmniejszenie o 600 milionów złotych wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, czy obniżenie o tę samą wartość środków zarezerwowanych na współfinansowanie projektów z udziałem UE. Ponadto propozycja Senatu zakładała zwiększenie subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli o 4,6 mld zł, przeznaczenie 1 mld zł na walkę ze smogiem, a także przesunięcie do Kancelarii Senatu 110 mln zł na finansowanie Polonii. 

Przyjęty projekt zakłada, że budżet będzie zrównoważony, jednak rządzący przyznają, że w związku z epidemią nie jest to możliwe. Mateusz Morawiecki informował w ubiegłym tygodniu, że nowelizacja ustawy nie jest pilna i będzie można ją przeprowadzić np. w czerwcu. Przyjęta ustawa zakłada wzrost PKB o 3,7 proc. Tymczasem według obecnych prognoz Ministerstwa Finansów "dobrym wynikiem" będzie, jeśli osiągnie on 2 proc.

Wg ustawy inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc. W jej zapisach przewidziano także środki na rozszerzony program Rodzina 500 plus, trzynastki dla emerytów i rencistów, podwyższenie zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, a także na realizację programów "Dobry start", "Za życiem", "Mama 4+" i "Senior+". Do 1200 zł ma także zostać podniesiona najniższa emerytura.

Więcej o: