Ulga rehabilitacyjna. Co można odliczyć w PIT? Kto może z niej skorzystać?

Z ulgi rehabilitacyjne skorzystać mogą niepełnosprawni bądź osoby zajmujące się nimi. Jakie wydatki mogą odliczyć w PIT?

Choć Ministerstwo Finansów poinformowało o tym, że czas na rozliczenie PIT za 2019 roku zostanie wydłużony do końca maja 2020 roku, to osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z ulg podatkowych muszą wybrać je w standardowym terminie, czyli do 30 kwietnia np. za pośrednictwem usługi "Twój e-PIT".

Zobacz wideo Dlaczego zwolnienia z ZUS nie obejmą dużych firm?

PIT 2020 a ulga rehabilitacyjna. Co można odliczyć?

Ulgi podatkowe przysługują niepełnosprawnym bądź utrzymującym osobę niepełnosprawną. W ramach jej obowiązywania można odliczyć wydatki podzielone na dwie grupy: limitowane (część kwoty) oraz nielimitowane (całość kwoty). Do wydatków limitowanych można zaliczyć m.in. utrzymanie psa asystującego, zakup leków oraz opłacenie przewodnika osób niepełnosprawnych. Do grupy wydatków nielimitowanych zaliczamy natomiast: 

  • dostosowanie wyposażenia mieszkań bądź budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zakup urządzeń rehabilitacyjnych,
  • opłacenie tłumacza języka migowego,
  • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub koloniach bądź obozach dla dzieci niepełnosprawnych poniżej 25 roku życia. 

>>> Dowiedz się więcej na temat ulgi na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej: Jak odliczyć w PIT lekarstwa? Ile zwrotu przysługuje za leki?

Ulga rehabilitacyjna. Kto może z niej skorzystać?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, niezbędne jest posiadanie odpowiednich dokumentów potwierdzających kwalifikacje do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Weryfikacją mogą być inne dokumenty to potwierdzające, jak chociażby renta. Należy pamiętać, że skarbówka ma prawo to sprawdzić.

Więcej o: