Tarcza antykryzysowa 3.0 przyjęta przez rząd. Zwolnienia z ZUS dla większej grupy przedsiębiorców

Rząd przyjął nową wersję przepisów osłonowych związanych z epidemią koronawirusa. Tarcza Antykryzysowa 3.0 ma umożliwić większej grupie przedsiębiorców zwolnienie ze składek na ZUS. Zyskają przede wszystkim utrzymujący się z handlu i usług. Zmian jest jednak znacznie więcej.

Rząd przyjął kolejną wersję przepisów dotyczących przeciwdziałaniu skutkom epidemii koronawirusa. Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje szereg ułatwień dla przedsiębiorców, ale nie tylko - reguluje też kwestie egzekucji długów, porządku publicznego, zmienia też prawo łowieckie czy telekomunikacyjne.

Tarcza 3.0 czyli zwolnienia z ZUS dla większej grupy przedsiębiorców

Najistotniejsza zmiana dotyczy jednak obowiązku odprowadzania składek na ZUS. Zwolnieni będą bowiem również, ci, których przychody przekraczają dotychczas obowiązujący limit. W tarczy 2.0 znalazło się bowiem zastrzeżenie, że daniny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie muszą odprowadzać ci, których przychód przekracza 15 681 złotych.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur? Prezes ZUS wyjaśnia w rozmowie z Łukaszem Kijkiem

Nowe przepisy ten wymóg znoszą, ale wprowadzają restrykcje dotyczące dochodu - ten nie może przekroczyć ok. 7 tys. zł. To istotne dla wielu małych firm z sektora handlu, których obroty są znacznie większe od wymienionej w przepisach kwoty, ale z uwagi na bardzo niskie marże przynoszą niski zysk.

Więcej ułatwień dla urzędów i przedsiębiorstw państwowych

Wśród nowych propozycji znalazło się również dalsze upraszczanie regulacji administracyjnych oraz czasowe wydłużanie obowiązywania koncesji, pozwoleń oraz uprawnień, tak aby nie zostały naruszone łańcuchy dostaw i ciągłość działalności gospodarczej.

Pakiet przewiduje między innymi zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczkowe i kredytowe. Chodzi o uniemożliwienie licytacji mieszkania, jeśli dług nie jest wielki i nie przekracza kilku tysięcy złotych.  Zwiększona zostanie też wysokość wsparcia dla osób, które korzystają z funduszu alimentacyjnego. W przepisach chodzi o to, by wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie spowodował, że osoby samotnie wychowujące jedno dziecko stracą prawo do świadczeń po dniu 30 września 2020 r.

Czytaj też: Pracujesz zdalnie na własnym komputerze? Kupiłeś internet? Rząd chce wprowadzić specjalny dodatek

Pomocą mają być też objęte firmy transportowe, a także przewoźnicy kolejowi, którzy w czasie pandemii koronawirusa odpowiadają za transport pasażerski. Ci przedsiębiorcy mają dostać dodatkowe wsparcie od rządu

Więcej o: