Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. Świadczenie w niektórych przypadkach przysługuje do 24 maja

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci poniżej 8. roku życia został wydłużony. Świadczenie przysługuje w przypadku decyzji samorządów o zamknięciu placówek opiekuńczych, jednak nie dłużej niż do 24 maja.

Do 24 maja zawieszono zajęcia w szkołach, przeniesiono także terminy egzaminów. Matury rozpoczną się w pierwszej połowie czerwca, w drugiej przewidziano egzaminy ósmoklasisty. Od najbliższej środy - 6 maja istnieje natomiast możliwość stopniowego otwierania żłobków i przedszkoli. Decyzję w tej sprawie każdorazowo mają podejmować jednostki samorządu terytorialnego. Rząd poinformował jednak, że pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą otworzyć szkoły, żłobki i przedszkola, w celach opiekuńczych w całej Polsce

Zobacz wideo Szef MEN podkreśla, że to nie jest czas na wypoczynek, a na nadrabianie zaległości

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 24 maja

Dodatkowy okres zasiłku przysługuje ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, a także w przypadku podjęcia decyzji o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem. Jednak we wszystkich tych sytuacjach - nie dłużej niż do 24 maja 2020 r.

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19 nad dziećmi do lat 8.

Więcej o: