Świadczenie postojowe. Kiedy złożyć wniosek? Jakie kryteria trzeba spełnić, aby skorzystać w kolejnym miesiącu?

Świadczenie postojowe to rozwiązanie przygotowane dla samozatrudnionych oraz osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, które zostały poszkodowane finansowo na skutek zamrożenia gospodarki. Komu ono przysługuje? Co trzeba zrobić, aby skorzystać z niego w kolejnym miesiącu?

W ramach tarczy antykryzysowej rząd przygotował kilka doraźnych rozwiązań, które mają pomóc osobom poszkodowanym z powodu kilkutygodniowego zamrożenia gospodarki oraz kryzysu. Największą popularnością cieszy się trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS, z którego mogą skorzystać jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dla nich, a przede wszystkim dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czyli zlecenie bądź o dzieło, przygotowano także świadczenie postojowe. 

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Świadczenie postojowe dla osób na umowie cywilnoprawnej. Ile wynosi? Kto może je dostać? 

Wysokość świadczenia postojowego wynosi 80 proc. płacy minimalnej, czyli 2080 zł. Świadczenie przysługuje osobom, które zawarły umowę przed 1 kwietnia 2020 roku. W przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniosła 50 proc. płacy minimalnej (1299 zł), świadczenie postojowe będzie równe sumie wynagrodzeń z tytułu tychże umów. 

Świadczenie przysługuje trzy razy i starać się mogą o nie jedynie osoby, których przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie pierwszego wniosku nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, czyli obecnie 15681 zł. 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych. Jaka kwota? Kto może z tego skorzystać? 

W przypadku osób samozatrudnionych istotny jest spadek osiąganych przychodów. Świadczenie w wysokości 2080 zł przysługuje tym przedsiębiorcom, których przychód w miesiącu poprzedzającym wniosek spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do wcześniejszego. Skorzystać z niego mogą osoby, które rozpoczęły działalność przed 1 lutego. Z rozwiązania wprowadzonego w ramach tarczy także ci, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 roku. 

Samozatrudnieni, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT i rozliczają się w formie karty podatkowej mogą liczyć na świadczenie w wysokości 1300 zł.

Świadczenie postojowe. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby dostać je w kolejnych terminach? 

Osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej oraz samozatrudnieni mogą skorzystać ze świadczenia tylko trzy razy. W obu przypadkach kolejne świadczenie można otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Aby móc to zrobić, należy wykazać, że sytuacja materialna wnioskodawcy nie ulegała poprawie

Samozatrudnieni muszą złożyć wniosek RSP-DK, natomiast zatrudnieni na umowie cywilnoprawnej wniosek RSP-CK. Instrukcje, jak je wypełnić można znaleźć na stronie ZUS w TYM MIEJSCU. Formularze można składać tradycyjnie w oddziale Zakładu bądź za pomocą PUE ZUS. Tę druga opcję rekomenduje szefowa ZUS, prof. Gertruda Uścińska. 

Więcej o: