Bank Pekao zmieni radę nadzorczą. Wszyscy członkowie zrezygnowali ze swoich funkcji

Bank Pekao S.A. we wtorek 19 maja późnym wieczorem wydał komunikat giełdowy, w którym informuje o rezygnacji wszystkich członków rady nadzorczej od 22 maja. Ich wspólna kadencja kończyła się w tym roku, ale pojawiły się wątpliwości w sprawie jej liczenia. Powodem zmian były więc "względy ostrożności".

Bank Pekao S.A. w komunikacie giełdowym informuje u dużych zmianach w firmie. 19 maja miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2019. Po jego zakończeniu o 22:33 Bank Pekao S.A. wydał komunikat giełdowy, informujący, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej rezygnują ze swoich funkcji oraz mandatów w tym organie.

Kadencja wszystkich członków, tj. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Janasa, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Joanny Dynysiuk oraz Pana Stanisława Ryszarda Kaczoruka, Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Pawła Stopczyńskiego, jak też członków Rady Nadzorczej Pani Sabiny Bigos-Jaworowskiej, Pani Justyna Głębikowskiej-Michalak, Pana Michała Kaszyńskiego oraz Pana Mariana Majcher kończyła się w 2020 roku. Pojawiły się jednak nieścisłości w sposobie liczenia tego okresu, co było powodem tej decyzji.

Przyczyną rezygnacji były względy ostrożnościowe, tzn. pojawiające się w doktrynie prawa oraz orzecznictwie wątpliwości dotyczące okresu liczenia mandatu i kadencji członka rady nadzorczej, w szczególności rozumienia 'ostatniego pełnego roku pełnienia funkcji'

- czytamy w komunikacie giełdowym na GPW. Bank Pekao przysłał do redakcji uzupełnienie komunikatu. "Rezygnacje staną się skuteczne z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA). ZWZA zostało zwołane na dzień 22 maja 2020 na godzinę 11.00. Przyczyną rezygnacji były względy organizacyjne. Jednym z punktów porządku obrad ZWZA jest wybór Członków Rady Nadzorczej na następną wspólną kadencję spośród zgłoszonych kandydatów."

Za podstawę prawną przyjęto "§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)".

Zobacz wideo „Wakacje kredytowe” z powodu koronawirusa. Komu pomogą banki?

Rada nadzorcza Pekao S.A. zrezygnowała, a w banku udało się uniknąć zwolnień grupowych

W Banku Pekao S.A. ostatnio dużo się dzieje. Od listopada dwukrotnie doszło do zmian na stanowisku prezesa. Funkcję tę do kwietnia pełnił wcześniejszy wiceprezes, Marek Lusztyn, którego zastąpił Leszek Skiba. Bank Pekao S.A. planował też w połowie marca grupowe zwolnienia, ale ze względu na epidemię koronawirusa wstrzymano ten proces.

Więcej o: